תכנית הכינוס

........................................................
2 באוגוסט 2010 I מוזאון תל אביב לאמנות, אולם רקאנטי
>הורדת קובץ הזמנה
........................................................
8:30 התכנסות ורישום
9:30 פתיחה סיגל בנצור, יו"ר הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות
12:00-10:00 מושב א'
יושב ראש - ג'יימס סניידר, מנכ"ל מוזאון ישראל

ד"ר סטן לסטר, מומחה להתעדה מקצועית, בריטניה
שימור - מקצוע בהתהוות

פרופ' עמוס נוטע, ראש המחלקה להנדסת איכות ואמינות, מכללת כנרת
הקמה והפעלה של מערכת התעדה מקצועית בארץ

אינגבל מקסוול OBE, יועץ באדריכלות שימור, סקוטלנד
פיתוח ההתעדה בשימור מבנים בבריטניה

סוזן ברדשו, משמרת מוסמכת, מנהלת התעדה ב- ICON
הפעלת מערכת ההתעדה למשמרים בבריטניה

15:00-13:00 מושב ב' יושב ראש - פרופ' עמוס נוטע, מכללת כנרת

כריס וודס, יו"ר ועדת סטנדרטים מקצועיים ב- ICON
למה להתעיד משמרים? השפעת ההתעדה למשמרים בבריטניה

פאנל שאלות ותשובות
מנחה - עו"ד גדעון קורן, יו"ר איקומוס ישראל

תכנית הסדנא

........................................................
4-3 באוגוסט 2010 I בית העיר, רחוב ביאליק תל אביב
סדנא למוזמנים
........................................................

DAY 1
Objectives of the workshop, Process for the day
Intro to parallel sessions (5-10 mins per topic)
Group discussions (write up summary at end for large group)
Lunch
Presentations from each group followed by commentary
Group discussion of points raised by groups / commentary
Conclusions: issues for day 2


DAY 2
Objectives of the day, Process for the day
Summary / brief discussion of issues outstanding from the previous day
Group discussions: refining preferred approaches (write up summary)
Format of statement and tasks for drafting
Lunch
Group work: drafting each area, key tasks for next 12 months
Share drafts and tasks
Final discussion and way forward

Websites© Israel Antiquities Authority Powered by teti-tu