עדכונים


14.7.2010 - ועדת היגוי לכינוס ולסדנא - מוזאון ארץ ישראל, תל אביב

2.8.2010 - כינוס התעדה למשמרים - מוזאון תל אביב

4-3.8.2010 - סדנת התעדה למשמרים

12.8.2010 - דוח על הסדנה - ד"ר סטן לסטר [אנגלית]
12.8.2010 - דוח על הסדנה - ד"ר סטן לסטר [עברית. תרגם: אריה ישראל אדלר]

Websites© Israel Antiquities Authority Powered by teti-tu