שותפים

הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות
רשות העתיקות, מינהל שימור
הוועד הישראלי לאונסק"ו
משרד החוץ
משרד התרבות והספורט
איקומוס ישראל
איקו"ם ישראל
רשות הטבע והגנים
המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל
מוזאון ארץ ישראל, תל אביב
מוזאון ישראל, ירושלים
מוזאון תל אביב לאמנות
אוניברסיטת חיפה
המכללה האקדמית כנרת
הארגון הישראלי לארכיונאות ולמידע
Websites© Israel Antiquities Authority Powered by teti-tu