spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


ירושלים
עיר דוד, "חניון גבעתי"
שימור וייצוב לאחר חפירה
שם המזמיןעמותת אלעד
משךאוגוסט-ספטמבר 2007
מבצעים יבגני איבנובסקי
עליזה ואן-זיידן
יוסי ואקנין
טסגאי אסמאין
שירן סבאג
 
בחודש מרס 2007 נערכו חפירות בראשות ד"ר דורון בן-עמי בשטח החניון של עיר דוד המוכר בכינויו "חניון גבעתי", מדרום-מזרח לשער האשפות. שטח החפירות ממוקם בצדה הצפוני-מערבי של שלוחת עיר דוד. במהלך החפירה נתגלתה מערכת אדריכלית רחבת ידיים משלהי ימי הבית השני, הישר מתחת למערך המבנים מן התקופה הביזנטית. האתר חרב כתוצאה מהרס מכוון; אבני הגוויל הענקיות הופלו מראש קירותיו פנימה ומוטטו את קמרונות קומת המרתפים. חורבנו של המבנה מתוארך לשנת 70 לסה"נ. במקביל לחשיפת האתר, בוצעו פעולות שימור לייצוב הממצאים שבו.
 
נחשפו שרידים של מבנה מרשים במידותיו, הנישא לגובה של למעלה מ- 5 מ' ורוחבו כ- 2 מ', שלו קומת מרתף הבנויה קמרונות מאבני גזית לבנות ומעובדות למשעי ומקוואות. כמו כן נמצאו שרידי טיח מקורי מסוגים שונים: לאורך הפן הפנימי של קירות המבנה השתמר טיח גירי, לבן ומוחלק; בין אבני המפולות במבנה נתגלו שרידים של פרסקו בגוני אדום, צהוב וירוק, עם קווים דקים בצבע שחור – עדות לכך שקירות המבנה המטויחים היו מעוטרים בצבע.
 
הבעיות הפיזיות שזוהו וטופלו הן:
1. בליית אבן - סדיקה והתפוררות פני האבן.
2. חוסר חומרי מליטה במישקים.
3. ליבת קיר חשופה.
4. חללים גדולים בעומק הקיר, חלק מהקירות בסכנת התמוטטות.
5. ראשי קירות לא אטומים למים.
6. השתרשות צמחייה בשרידי המבנה.

 
הגורמים העיקריים לבעיות אלו הם" הרס מכוון בזמן חורבן הבית השני; תנאי הסביבה שבה היו נתונים השרידים כאלפיים שנה; וכן חשיפתו של האתר שגורמת לתהליכי בלייה מואצים בשל השינוי הקיצוני בתנאי הסביבה.
 
פעולות השימור שבוצעו באתר כללו:
1. חיזוק יסודות בבניית דבש.
2. השלמות בנייה בדבש במקומות שבהם ליבת הקיר נותרה חשופה ובעקבי הקמרונות.
3. חיזוק עקבי הקמרונות בבניית דבש.
4. ניקוי מישקים ומילוים בחומר מליטה על בסיס סיד בתוספת מרכיבים, כגון קרמיקה ,חול מחצבה, אפר, פחם וחצץ.
5. התקנת תמיכות מעץ.
6. החזרת אבנים לאתרן.
7. איטום ראשי קירות בחומר מליטה על בסיס סיד.
8. מילוי חללים בקירות.
9. שימור שרידי הטיח - ייצוב שולי הטיח והשלמת לקונות.
10. עקירת צמחייה והדברתה.

 
לליווי השימורי של מהלך חפירה ארכיאולוגית חשיבות רבה. הפעולות הננקטות להגנה על השרידים מרגע חשיפתם מצמצמות השפעות שליליות כתוצאה מהשינוי הקיצוני בתנאי הסביבה. שימור האתר לאורך זמן דורש עבודת תחזוקה שימורית שוטפת על ידי משמר.לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
פרט קיר ועקב הקמרון לפני טיפול

ניקוי מישקים והשלמת חומרי מליטה

קיר לאחר טיפול

מראה כללי בגמר טיפול


פרוייקטים נוספים באתר / בעיר
 דרך חברון - פעולת שימור באמת המים לירושלים העתיקה
 הכותל המערבי, מבנה המחכמה - שימור החזית הדרומית של מבנה המחכמה
 עיר דוד - שימור מלווה חפירה בצפון עיר דוד
 עיר דוד - שימור בריכת השילוח והסדרתה לביקור קהל
 מנהרות הכותל - עבודות השימור בקשת וילסון
 מנהרות הכותל - שימור "חדר החשמונאים"
 מנהרות הכותל - חפירה, שימור מלווה חפירה ושימור המקוואות
 העיר העתיקה - מנהרות הכותל - בית הכנסת ע"ש הרב גץ, שימור והתחדשות
 מנהרות הכותל - שימור וייצוב מעבר הסתרים
 כיכר צה"ל - פעולות שימור
 העיר העתיקה - שימור המקווה המערבי במנהרת הכותל
 העיר העתיקה, רחבת שער יפו - שימור קברי המהנדסים
 מנהרות הכותל, אמת המים החשמונאית - פעולת שימור להסרת סכנה
 מנהרות הכותל - הסרת סכנה באולם הדגם
 העיר העתיקה - שימור כנסיית סנטה מריה של האבירים (הכנסייה הגרמנית)
 הכותל המערבי - הסרת הסכנה
 ירושלים - תחזוקת אתרי עתיקות במערב העיר
 עיר דוד - תחזוקת שימור
 גן בוני ירושלים - פעולת שימור
 חקל דמא - פעולת שימור של מבנה קבורה מהתקופה הצלבנית
 חומות העופל - שימור החומות
 גן בוני ירושלים - שימור ופיתוח
 הר ציון - פעולות השימור במתחם קבר דוד
 העיר העתיקה - 'פיילוט' טיח בקארדו הצלבני
 בית הכנסת עדס - שימור ציורי הקיר, 2013
 הר ציון - שימור מתחם קבר דוד
 שימור מלווה חפירה בקשת וילסון -
 חורבת עדסה - שימור שרידים של בית בד ושילובו בפארק שכונתי
 אמת המים העליונה לירושלים - תצוגה ארכיאולוגית בפארק שכונתי


site built by tetitu
 קרדיט