spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


ירושלים
מנהרות הכותל
שימור "חדר החשמונאים"
שם המזמיןהקרן למורשת הכותל המערבי
משךמרץ 2006 – ינואר 2007
מבצעים יבגני איבנובסקי
עליזה ואן-זיידן
טסגאי אסמאין
מהנדס יוסי גורדון
מהנדס עופר כהן
 
הטיפול ב"חדר החשמונאים" נעשה כחלק מפעולות השימור המתבצעות במנהרות הכותל. ממזרח לחדר נמצא מקבץ של מקוואות, ממערב לו - מערכת חללים שחלקה חפור בסלע, מצפון לו - "חדר כיסופים" המשמש היום את "מרכז שרשרת הדורות".

"חדר החשמונאים" מתוארך לתקופה ההרודיאנית (ימי הבית השני). הוא מעוטר באומנות ובכרכובים, ומוליך אליו פתח כפול מכיוון מזרח. חלל זה עבר שינויים בתקופות מאוחרות יותר; נראה כי החלל המקורי היה מקורה בקורות ארזים. הקימרון הקדום נבנה מאבני גזית מעובדות היטב, ככל הנראה בתקופה האומיית (638-661 לסה"נ). חלק מהקימרון נהרס ברעש האדמה שאירע בשנת 749 לסה"נ, אז נסדק גם המשקוף הדרומי של הפתח הכפול. אל הקימרון שנהרס נסמך קימרון משלים שבנייתו מוקפדת הרבה פחות. בתקופה העות'מאנית הוקמו באזור התפר שבין הקמרונות קשתות תמך - אלו התמוטטו במהלך הזמן, אולם את שרידיהן אפשר לזהות היום באבנים התפוסות בתקרת החדר באמצעות פסי מתכת.

מידותיו של החדר 4×8 מ', מיפתח הקימרון הוא 4 מ'. הקירות בנויים אבני גזית מסוג "מלכה", שגודלן כ-1.5 × 2 מ'. משקופי הפתח הכפול נישאים על שלוש מזוזות. משקל כל משקוף כ-3 טון, מכאן שהמשקל הכולל שנישא על גבי המזוזה הצפונית הוא כ-12 טון. נתונים אלו עמדו בבסיס הפעולה השימורית שמטרתה היתה לשחרר את המזוזה הצפונית מהתמיכה המאוחרת. הפעולה שנבחרה על ידי המהנדסים היא עיגון אבן המשקוף אל הקימרון.

"חדר החשמונאים" שימש ככל הנראה מבואה לאזור המקוואות [קישור] שנחשף לאחרונה. הפתח הכפול שימש בהתאם לצורך הפרדה בין טהור לטמא. היום משמש החדר אולם ישיבות של הקרן למורשת הכותל.

בשנת 1993 בוצעו פעולות לשימור קירות החלל על ידי תחום שימור ברשות העתיקות. הקימרון הקדום נמצא יציב, אך הובחנה בו בלייה בעקב ובשלושת הנדבכים שמעליו.

בשל רעש האדמה נוצר בחלקו הדרומי-מערבי של הקימרון מצב מורכב, שבו אבן המשקוף נסדקה; המזוזה הצפונית הוסתה לכיוון מערב; ואל המזוזה הצפונית נסמכה תמיכה של אבני גזית. התפר שבין הבנייה הקדומה לבין התוספת המאוחרת אינו יציב, ולכן נבנתה כבר בתקופה העות'מאנית מערכת של קשתות תמך. זרימה של מים וביוב מעל הקימרון שטפו את חומרי המליטה ויצרו חללים רבים בליבת הקימרון.

פעולות השימור באתר כללו:
1. מילוי מישקים בקירות המערבי והמזרחי
2. מילוי סדקים באבני הבנייה של הקירות המערבי והמזרחי
3. חיזוק בניית דבש בקיר הצפוני
4. מילוי מישקים בקימרון
5. מילוי סדקים באבני הבנייה של הקימרון
6. שימור אבני הבנייה בעזרת החדרת מוטות פיברגלס אל אבני הקימרון
7. חיזוק קונסטרוקטיבי של אבן המשקוף הצפונית בעזרת שישה עוגנים
8. פירוק התמיכה מאבני גזית שנבנתה צמוד למזוזה הצפונית
9. פירוק הסתימה בפתח הדרומי
10. שימור אבן המשקוף הצפונית
11. מילוי חללים (גראוטינג) באזור אבן המשקוף הצפונית

 
המשך הטיפול באתר
עבודות שימור הקימרון ב"חדר החשמונאים" טרם הושלמו. נותר לחזק את שרידי הקשת העות'מאנית ולבצע איטום של גב הקימרון (לאחר החפירה המתוכננת במעבר הסתרים). הומלץ לבצע עבודות תחזוקה שימורית אחת לשנה. כמו כן, יש לבצע את עבודות התשתית הדרושות, כגון העברת תאורה ותקשורת, בליווי משמר כדי שהאבנים המקוריות לא יפגעו.לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
שימור הקיר המערבי

הקיר הצפוני לאחר הטיפול

הפתח הכפול לפני טיפול

הפתח הכפול לאחר פירוק הסתימה

עיגון אבן המשקוף אל הקימרון


פרוייקטים נוספים באתר / בעיר
 דרך חברון - פעולת שימור באמת המים לירושלים העתיקה
 הכותל המערבי, מבנה המחכמה - שימור החזית הדרומית של מבנה המחכמה
 עיר דוד - שימור מלווה חפירה בצפון עיר דוד
 עיר דוד - שימור בריכת השילוח והסדרתה לביקור קהל
 מנהרות הכותל - עבודות השימור בקשת וילסון
 מנהרות הכותל - חפירה, שימור מלווה חפירה ושימור המקוואות
 עיר דוד, "חניון גבעתי" - שימור וייצוב לאחר חפירה
 העיר העתיקה - מנהרות הכותל - בית הכנסת ע"ש הרב גץ, שימור והתחדשות
 מנהרות הכותל - שימור וייצוב מעבר הסתרים
 כיכר צה"ל - פעולות שימור
 העיר העתיקה - שימור המקווה המערבי במנהרת הכותל
 העיר העתיקה, רחבת שער יפו - שימור קברי המהנדסים
 מנהרות הכותל, אמת המים החשמונאית - פעולת שימור להסרת סכנה
 מנהרות הכותל - הסרת סכנה באולם הדגם
 העיר העתיקה - שימור כנסיית סנטה מריה של האבירים (הכנסייה הגרמנית)
 הכותל המערבי - הסרת הסכנה
 ירושלים - תחזוקת אתרי עתיקות במערב העיר
 עיר דוד - תחזוקת שימור
 גן בוני ירושלים - פעולת שימור
 חקל דמא - פעולת שימור של מבנה קבורה מהתקופה הצלבנית
 חומות העופל - שימור החומות
 גן בוני ירושלים - שימור ופיתוח
 הר ציון - פעולות השימור במתחם קבר דוד
 העיר העתיקה - 'פיילוט' טיח בקארדו הצלבני
 בית הכנסת עדס - שימור ציורי הקיר, 2013
 הר ציון - שימור מתחם קבר דוד
 שימור מלווה חפירה בקשת וילסון -
 חורבת עדסה - שימור שרידים של בית בד ושילובו בפארק שכונתי
 אמת המים העליונה לירושלים - תצוגה ארכיאולוגית בפארק שכונתי


site built by tetitu
 קרדיט