spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


ירושלים
מנהרות הכותל
עבודות השימור בקשת וילסון
שם המזמיןהקרן למורשת הכותל המערבי
משךמרס 2005 – אפריל 2006
מבצעים ליליה קירשנבאום
יבגני איבנובסקי
ולדימיר ביטמן
עליזה ואן-זיידן
פואד אבו-טעאה
טסגאי אסמאין
 
עבודות השימור בקשת וילסון נערכו במקביל לפעולות שיקום האתר ופיתוחו, שכללו בניית עזרת נשים חדשה, החלפת תשתיות, החלפת ריצוף והתקנת מערכת מיזוג אוויר. עבודות אלה נועדו לשפר את חזותו של האזור המקורה הסמוך לרחבת הכותל המערבי ולאפשר גישה נוחה לאולמות התפילה.
 
העבודות התנהלו בשלבים, חלקן בשעות הלילה, תוך התחשבות בצורכי המתפללים. כמו כן בוצעה סגירה מינימלית של שטחי עבודה בזמן שבו התקיימה פעילות במקום. 

בדיקות מצב השתמרות
(1) בחינת מכלול קשת וילסון: לשם בחינת היציבות ההנדסית של הקימרון בוצעה סריקת לייזר של המבנה (על ידי חברת "מבט"). בבדיקה נסרקו פני שטח הקימרון ונבנה מודל וירטואלי תלת-ממדי שלו. מודל זה נמדד אל מול מודל גיאומטרי בצורת חצי חרוט לבחינת עיוותים הנדסיים. במדידה נמצא שהצד הצפוני של הקימרון נמוך מצדו הדרומי בכ-10 ס"מ, אולם לא נמצאו שקיעות ועיוותים אשר יכולים ללמד על פגיעה ביציבותו. כמו כן תועדו נזילות באזור הקימרון והתגבשות מלחים וצמידה על פני אבני הקימרון. לא נמצאו סדקים או רווחים חריגים במשקים שבין אבני הבנייה.
(2) בחינת המצב הפיסי של אבני הקימרון: נערך סקר פיסי שבמהלכו תועדה כל אחת מאבני הבנייה ואותרו וסומנו הבעיות השונות על גבי שרטוט של הקימרון. הבעיות העיקריות הן: סדיקה, חללים באבן, התגבשות מלחים וצמידה והתפוררות האבן. הגורמים להיווצרות חללים בתוך אבני הקימרון הם צורת הבנייה המקורית שבה הונחו האבנים בכיוון המנוגד לריבוד השכבתי שלה, וכן זרימת מי נגר עלי מכיוון שער השלשלת ומי קולחין מכיוון בניין ה"מחכמה".
בבדיקה אקוסטית, שנערכה באמצעות דפיקות קלות על פני האבן בעזרת פטיש גומי, אותרו חללים פנימיים באבני הבנייה.
(3) בחינת מצב האבן: בוצעו בדיקות מליחות לזיהוי שינויים כימיים בהרכב האבן. בדיקת מוליכות העלתה שכמות המלח באבנים גבוהה פי מאה מהנורמה. שינויים בתכולת המים באבן גרמה לפעולות הרסניות של מלחים ולשינויים מבניים באבן (התקלפות והתפוררות) עד כדי איבוד חוזקה המקורי במקרים מסוימים. עם זאת, הלחות הגבוהה בתוך האבן מנעה מן המלחים להתגבש, ולכן ברוב המקרים האבנים לא איבדו את צורתן המקורית אך איבדו מחוזקן.

העדרם של מבנים מסיביים מעל הקימרון חסך לחץ אנכי מרוכז על הקימרון.
 
מניתוח שלושת ההיבטים שלעיל עולה כי מצבו ההנדסי של הקימרון יציב. 
 
התערבות מודרנית
אל קשת וילסון נסמכים חללים אשר נבנו כיסודות למבני הציבור שנבנו בתקופות הצלבנית והממלוכית. במהלך השנים שימשו חללים אלו, בין היתר, בורות מים וחללי התכנסות. חלק ניכר מהבעיות שטופלו בחללים אלו נעוצות בהתערבות מודרנית שאינה מותאמת לחומרי הבנייה המקוריים.
טיח. חלק מהקימרונות במכלול כוסו בשכבות של טיח על בסיס צמנט. עובדה זו גרמה להרס חומרי הבנייה המקוריים בשל הצטברות מלחי נתרן, החלשת חומר המליטה המקורי על בסיס סיד ופגיעה בפני האבן.
ייצוב. בצדו הצפוני-מזרחי של הקימרון נבנה 'עיבוי', ככל הנראה לשם ייצובו. הצורך בייצוב הקימרון נבע, קרוב לוודאי, ממצבן הפיזי של אבני הבנייה. 'עיבוי' זה נבנה משאריות של אבני בנייה מודרניות והיה מפגע אסתטי חמור.

 
פעולות השימור. ההתערבות השימורית באתר כללה את הפעולות הבאות:
- פירוק הטיח וחומרי המליטה הצמנטיים.
- פירוק תמיכות מודרניות.
- ניקוי חומר המליטה המקורי.
- הדבקות אבן, החדרת מוטות פיברגלס בקוטר 6 מ"מ ומילוי הסדקים בחומר מליטה על בסיס סיד.
- החזרת אבני בנייה למקומן.  
- ביצוע מילוי חללים בתוך קירות/אומנות (גראוטינג).
- מילוי מישקים.
- הסרת מילוי אדמה.
- תמיכות באמצעות בניית דבש מאבני גוויל, על מנת להדגיש את היותה חדשה ולא מקורית.
- החדרת עוגני פלדה.
- החדרת מוטות הברגה.

 
דוח מפורט על העבודות במתחם נמצא בארכיון תיקי השימור של רשות העתיקות.

צוות המשמרים מודה ל"קרן מורשת הכותל" על הזדמנות שנפלה בחלקו להיות חלק מפיתוח אתר חשוב זה.לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
מיקום האתר על גבי תצ"א

קמרון קשת וילסון צפון - חתך טכנולוגי

קמרונות 2,3 – תהליך גלישת אבן

עבודות שימור בקשת וילסון

עבודות שימור בבית הכנסת


פרוייקטים נוספים באתר / בעיר
 דרך חברון - פעולת שימור באמת המים לירושלים העתיקה
 הכותל המערבי, מבנה המחכמה - שימור החזית הדרומית של מבנה המחכמה
 עיר דוד - שימור מלווה חפירה בצפון עיר דוד
 עיר דוד - שימור בריכת השילוח והסדרתה לביקור קהל
 מנהרות הכותל - שימור "חדר החשמונאים"
 מנהרות הכותל - חפירה, שימור מלווה חפירה ושימור המקוואות
 עיר דוד, "חניון גבעתי" - שימור וייצוב לאחר חפירה
 העיר העתיקה - מנהרות הכותל - בית הכנסת ע"ש הרב גץ, שימור והתחדשות
 מנהרות הכותל - שימור וייצוב מעבר הסתרים
 כיכר צה"ל - פעולות שימור
 העיר העתיקה - שימור המקווה המערבי במנהרת הכותל
 העיר העתיקה, רחבת שער יפו - שימור קברי המהנדסים
 מנהרות הכותל, אמת המים החשמונאית - פעולת שימור להסרת סכנה
 מנהרות הכותל - הסרת סכנה באולם הדגם
 העיר העתיקה - שימור כנסיית סנטה מריה של האבירים (הכנסייה הגרמנית)
 הכותל המערבי - הסרת הסכנה
 ירושלים - תחזוקת אתרי עתיקות במערב העיר
 עיר דוד - תחזוקת שימור
 גן בוני ירושלים - פעולת שימור
 חקל דמא - פעולת שימור של מבנה קבורה מהתקופה הצלבנית
 חומות העופל - שימור החומות
 גן בוני ירושלים - שימור ופיתוח
 הר ציון - פעולות השימור במתחם קבר דוד
 העיר העתיקה - 'פיילוט' טיח בקארדו הצלבני
 בית הכנסת עדס - שימור ציורי הקיר, 2013
 הר ציון - שימור מתחם קבר דוד
 שימור מלווה חפירה בקשת וילסון -
 חורבת עדסה - שימור שרידים של בית בד ושילובו בפארק שכונתי
 אמת המים העליונה לירושלים - תצוגה ארכיאולוגית בפארק שכונתי


site built by tetitu
 קרדיט