spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


ירושלים
ירושלים
תחזוקת אתרי עתיקות במערב העיר
שם המזמיןעיריית ירושלים
משך2011
מבצעים יוני תירוש הכהן
אהרן  קיוויתי
מרדכי מעוז
יוסף פרג
 
בירושלים רבתי פזורים עשרות אתרים ארכיאולוגיים. בתחילת שנות התשעים של המאה ה-20 פעלו צוותי שימור של רשות העתיקות, במימון משותף עם עיריית ירושלים, באתרים אלו וביצעו פעולות של תחזוקת האתרים. מאמצע שנות ה-90 למאה ה-20 ועד סוף העשור הראשון למאה ה-21 לא הוקצו משאבים לתחזוקתם של האתרים. ההזנחה ניכרת במצב ההשתמרות של הממצא, כלומר בהתפתחות תהליכי בליה והרס באתרים, בהצטברות לכלוך בסביבתם הקרובה, בהתפשטות צמחייה באתרים ובוונדליזם.
 

בשנת 2003, כחלק מהכנת תכנית המתאר המקומית, ערכו אדר' שחר פוני וארכיאולוג ג'ון זליגמן סקר של כ-120 אתרים נבחרים בעיר, על פי שכונות.
עיריית ירושלים ורשות העתיקות נרתמו שוב בשנת 2010 לתחזוקת האתרים הארכיאולוגיים בעיר ולתקצוב של חוליית השימור. בחוליה של רשות העתיקות משמר מקצועי ושני פועלי שימור.
 

ששים אתרים שנסקרו בשנת 2003 ונכללים בתכנית המתאר, טופלו בפרויקט התחזוקה הנוכחי.  
עיקר פעולתה של חוליית התחזוקה הוא שימור מונע. ההתערבות באתרים כוללת על פי רוב:
• הסרת צמחייה והדברה
• ייצוב אבנים
• מילוי מישקים בחומר מליטה על בסיס סיד
• איטום ראשי קירות
• מילוי חללים בקירות
• כיסוי פסיפסים
• ייצוב טיח
• הסרת גרפיטי

השימור המונע מטפל בגורמי בליה, ומטרתו להאט את תהליכי ההרס באתרים.
 
דוגמאות לפעולת תחזוקה במספר אתרים

1. דיר ע'זאלי (מנזר הצבאים)
האתר מצוי בשכונת פסגת זאב (איור 1), בשטח ציבורי פתוח.
תחזוקת השימור הנוכחית כללה:
ניקיון כללי של שטח האתר ופינוי הפסולת.
צמחייה: ריסוס עשבייה.
בור המים (איור 2): בבור נמצאו אבנים ופסולת. תשתית הטיח של בור המים התנתקה ברובה מהקיר, ובסדק שנוצר הצטברו אדמה ולכלוך והשתרשה צמחייה. הטיפול כלל  פינוי של פסולת מהבור, הקמת תמיכות זמניות לתמיכת הטיח, ניקוי המרווח שבין אבני הקיר לשכבת הטיח, עקירת צמחייה, ניקוי אדמה ואשפה, שטיפה עדינה, הזרקת חומר מליטה למילוי החללים, ייצוב השוליים, השלמת חוסרים בטיח (לקונות) בחומר מליטה שגונו אפור והסרת התמיכות.   
ייצוב קיר: חלל שנפער בבסיס הקיר הוביל לסכנת קריסה. הטיפול כלל השלמת החלל באבנים שנמצאו בקרבת הקיר, יישום חומר מליטה על בסיס אדמה מקומית וסיד.
ייצוב פסיפסים (איור 3): הטיפול כלל הסרת צמחייה מרצפות הפסיפס וייצוב השוליים.
המלצות: באתר בורות מים עמוקים, שיש בהם סכנה בטיחותית. יש להתקין גדרות סביבם; תחזוקה שוטפת בתדירות של פעם בשנה לפחות.

 
> כרטיס סקר האתר תכנית מתאר מקומית ירושלים 2000
 
2. חר' תליליה
האתר מצוי בשכונת רמות, בשטח ציבורי פתוח.  באתר שרידי חומה, אולם לא נערכה בו עד כה חפירה ארכיאולוגית או פעולות שימור.
תחזוקת השימור הנוכחית כללה:
צמחיה: ניכוש עשבים, ריסוס.
ייצוב קירות (איור 4): חיזוק החומה החשופה בקטעים שהיו על סף קריסה. פעולה שכללה איטום ראש קיר, השלמת אבן ומילוי מישקים.
המלצות: יש להתקין גדרות בטיחות ולנקות את האתר. יש לבצע פרויקט שימור של האתר.


> כרטיס סקר האתר תכנית מתאר מקומית ירושלים 2000

 
3. חר' בית כיכא
האתר מצוי בשכונת רמות, בשטח ציבורי פתוח. בשנת 1997 בוצעו במקום פעולות שימור.
תחזוקת השימור הנוכחית כללה: ניקוי כללי של האתר מפסולת.
צמחייה: הסרת צמחייה, גיזום עץ והדברתו.
ייצוב קירות וקמרון: מילוי מישקים - בחלל הקמרון נעשה שימוש בחומר מליטה על בסיס סיד שגונו אפור, בחלקו החיצוני נעשה שימוש בחומר מליטה על בסיס אדמה מקומית וסיד הידראולי.
השלמת אבן ואיטום ראש הקיר (איור 5).
המלצות להמשך הטיפול: לתקן את הגדרות, להתקין סורגים מעל לבור המים ולרסס ריסוס עונתי.
 

> כרטיס סקר האתר תכנית מתאר מקומית ירושלים 2000
 
4. חר' אל ראס
האתר מצוי בשכונת רמת שלמה (איור 6). בשנים 1991 ו- 1996 בוצעו במקום פעולות שימור.
תחזוקת השימור הנוכחית כללה:
ניקוי כללי: בשיתוף עם עיריית ירושלים פונתה פסולת מהאתר.
צמחייה: ניכוש עשבייה, ריסוס, גיזום עץ והדברתו.
פסיפסים: ייצוב שולי פסיפסים, כיסוי בשכבת חול ערד, בד גאוטכני ושכבת אדמה.
טיח בור המים: ייצוב שולי הטיח (איור 7).
ראשי קירות (איור 8): הסרת צמחייה ואיטום בחומרי מליטה על בסיס סיד.
המלצות להמשך תחזוקה באתר: לרסס ריסוס עונתי; בקרה על כיסוי הפסיפסים ולכסות מחדש במידת הצורך. מניעת הפיכתו של האתר למקום של זריקת פסולת.
 

לסיכום, כאמור שישים אתרים טופלו בפרויקט התחזוקה, במהלך שנת העבודה 2011. פעולות השימור המונע הננקטות אינן מהוות תחליף לפעולת השימור המקיפה, הנדרשת באתרים הארכיאולוגיים ולטיפול המשלים בהצגתם לציבור הרחב.
 

---------------
אפריל 2011

עדכון מרס 2012: פרויקט התחזוקה מתקיים במתכונת דומה גם בשנת העבודה הנוכחית.
 לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
1. דיר ע'זאלי בשכונת פסגת זאב

2. דיר ע'זאלי – בור המים לפני הטיפול ולאחריו

3. דיר ע'זאלי – ייצוב פסיפס

4. חר' תלילה – ייצוב קיר

5. חר' בית כיכא – ייצוב קיר

6. חר' אל ראס בשכונת רמת שלמה

7. חר' אל ראס - ייצוב שולי טיח בבור המים

8. חר' אל ראס – ראש קיר לפני הטיפול ולאחריו


פרוייקטים נוספים באתר / בעיר
 דרך חברון - פעולת שימור באמת המים לירושלים העתיקה
 הכותל המערבי, מבנה המחכמה - שימור החזית הדרומית של מבנה המחכמה
 עיר דוד - שימור מלווה חפירה בצפון עיר דוד
 עיר דוד - שימור בריכת השילוח והסדרתה לביקור קהל
 מנהרות הכותל - עבודות השימור בקשת וילסון
 מנהרות הכותל - שימור "חדר החשמונאים"
 מנהרות הכותל - חפירה, שימור מלווה חפירה ושימור המקוואות
 עיר דוד, "חניון גבעתי" - שימור וייצוב לאחר חפירה
 העיר העתיקה - מנהרות הכותל - בית הכנסת ע"ש הרב גץ, שימור והתחדשות
 מנהרות הכותל - שימור וייצוב מעבר הסתרים
 כיכר צה"ל - פעולות שימור
 העיר העתיקה - שימור המקווה המערבי במנהרת הכותל
 העיר העתיקה, רחבת שער יפו - שימור קברי המהנדסים
 מנהרות הכותל, אמת המים החשמונאית - פעולת שימור להסרת סכנה
 מנהרות הכותל - הסרת סכנה באולם הדגם
 העיר העתיקה - שימור כנסיית סנטה מריה של האבירים (הכנסייה הגרמנית)
 הכותל המערבי - הסרת הסכנה
 עיר דוד - תחזוקת שימור
 גן בוני ירושלים - פעולת שימור
 חקל דמא - פעולת שימור של מבנה קבורה מהתקופה הצלבנית
 חומות העופל - שימור החומות
 גן בוני ירושלים - שימור ופיתוח
 הר ציון - פעולות השימור במתחם קבר דוד
 העיר העתיקה - 'פיילוט' טיח בקארדו הצלבני
 בית הכנסת עדס - שימור ציורי הקיר, 2013
 הר ציון - שימור מתחם קבר דוד
 שימור מלווה חפירה בקשת וילסון -
 חורבת עדסה - שימור שרידים של בית בד ושילובו בפארק שכונתי
 אמת המים העליונה לירושלים - תצוגה ארכיאולוגית בפארק שכונתי


site built by tetitu
 קרדיט