spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


ירושלים
חומות העופל
שימור החומות
שם המזמיןרשות העתיקות באמצעות תרומה מדניאל מינץ ומרדית ברקמן
מבצעים אדר' אבי משיח
הנד' אדר' יובל אברהם
טסגאי אסמאין
תכנון אדריכלי ושימורי | אדר' אבי משיח, יובל אברהם
ניהול פרויקט | עמוס גולדשטיין
אדריכלות פרטי פיתוח | גריבץ וילהלם אדריכלים
תכנון הנדסי שימורי | אינג' יעקב שפר
ביצוע | טסגאי אסמאין, "אבנר גלעד בע"מ" 

 
 
אתר חומות העופל הוא אתר מיוחד הודות לרמת ההשתמרות הגבוהה של מכלול מבני הביצורים מתקופת הבית הראשון. מבנים אלו משולבים בשרידי מבנים רבים מתקופות מאוחרות יותר החל מתקופת בית שני וכלה בתקופה הערבית המוקדמת.
 
תכנון השימור של חומות העופל החל בסוף שנת 2009. תחילה נערכה חפירת השלמה בראשותה של הארכאולוגית אילת מזר מהאוניברסיטה העברית, כדי לחשוף את שרידי הביצורים מתקופת הבית הראשון שהם מוקד הביקור באתר ולהדגישם. (איור 1)
 
תכנית לשימור ולהסדרת הביקור באתר שהוכנה במינהל השימור של רשות העתיקות, כוללת מידרך המוביל את קהל המבקרים למפלס השער והוא מלווה בשילוט, בהמחשות ובתחנות מוצלות. (איור 2, 3)
 
בבסיס התכנון עמד האתגר להציג למבקר את מבנה הביצורים ותפקודם, להבהיר את ההתערבויות הרבות בהם, וזאת בלי פעולות נרחבות של שחזור והשלמה. התערבות מינימלית בשרידים עצמם היה עקרון התכנון שאימצנו. זאת כדי לשמר את הממצא המקורי כמו שהוא. פעולות הפיתוח והשילוט הנלווים מסייעים בהבנת האתר על שלביו ועל מרכיביו השונים.
 
מסלול הביקור מציע למבקר גישה לחומות העופל מכיוון מרכז דווידסון, דרך הארמון האומאי ומסלול המקוואות. המבקר עובר בציר זמן דרך מכלול מבנים מהתקופה הביזנטית לעבר מבנה ציבור מתקופת בית שני ובסופו יגיע אל מפלס החיים של השער מתקופת הבית הראשון. עמדת תצפית רחבה ומוצלת שהותקנה באתר, מאפשרת לקבוצות לקבל הסבר על האתר ולהבינו באמצעות שילוט עזר.
 
 
במפלס החיים של תקופת הבית הראשון ניתנת למבקר הזדמנות נדירה לשיטוט חופשי בין חדריו ובחלליו של השער. מתאר רצפת השער המקורית שוחזר, הכניסות לחדרי השער הודגשו. רצפת השער המקורית הייתה עשויה גיר כתוש, והיא שוחזרה בחומריות דומה בדופנות השער ובשוליו. במרכז השער הותקנה רשת דריכה שקופה, אשר מאפשרת הצצה אל שיפועו התלול של הסלע הטבעי באתר ואל טכנולוגיית הבנייה הייחודית – בניית מסד אבן ומעליו הקירות. המחשה גרפית של צורת השער בתקופת הבית הראשון, המוצגת על שלט גדול מול הכניסה לשער, מסייעת למבקרים להבין את הממצא בשטח.
 
מסלול הביקור מאפשר שיטוט חופשי גם במבנה הממלכתי שממזרח לשער, שבו שוחזרו באתרם 10 כדי אגירה (פיטאסים) גדולים אשר נמצאו במהלך החפירות. (איור 4, 5) הפיטאסים שנחרבו בשרפה עזה עם המבנה, שוחזרו והוצבו במקומם המקורי. הצבתם מבטאת את תפקוד החלל כמבנה אחסון ממלכתי שבו מוקמו הכדים בצפיפות רבה. המבקר יכול לשוטט בין הכדים הגדולים, למשש אותם ולהתרשם מהכתובות והאיורים אשר התגלו על חלקם.
 
התחנה האחרונה במסלול הביקור היא עמדת התצפית לעבר הקיר המרשים של מגדל השער. באזור זה הודגשו תפרי המבנים כדי לבטא את שלבי הבנייה שלו. שלט הסבר מסייע להבנת הממצא ולהצגת מרכיביו הקדומים של המכלול.
 
ביוני 2010 נכנס צוות משמרים של מינהל השימור לביצוע עבודות שימור וייצוב. פעולות השימור באתר ארכו כחצי שנה. שלב הפיתוח, שהחל מיד לאחר מכן, לצורך הסדרת הביקור באתר הסתיים בקיץ 2011. (איור 6, 7)
 
אנו מקווים שאתר זה יאפשר למבקרים בעיר לחוות את ירושלים של תקופת הבית הראשון, שעד כה נחשפה לפנינו בשרידים מועטים ודלים בלבד.
 
 
אבי משיח
 
-------------------------
יוני 2013
-------------------------
 


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
1. מבט ממערב בגמר החפירה

2. מבט ממערב לפני העבודות

3. הדמיה, מבט ממערב

4. המבנה הממלכתי והפיטאסים המשוחזרים

5. המבנה הממלכתי והפיטאסים המשוחזרים

6. מבט ממערב לאחר סיום העבודות

7. מבט ממערב בטקס החניכה של האתר


פרוייקטים נוספים באתר / בעיר
 דרך חברון - פעולת שימור באמת המים לירושלים העתיקה
 הכותל המערבי, מבנה המחכמה - שימור החזית הדרומית של מבנה המחכמה
 עיר דוד - שימור מלווה חפירה בצפון עיר דוד
 עיר דוד - שימור בריכת השילוח והסדרתה לביקור קהל
 מנהרות הכותל - עבודות השימור בקשת וילסון
 מנהרות הכותל - שימור "חדר החשמונאים"
 מנהרות הכותל - חפירה, שימור מלווה חפירה ושימור המקוואות
 עיר דוד, "חניון גבעתי" - שימור וייצוב לאחר חפירה
 העיר העתיקה - מנהרות הכותל - בית הכנסת ע"ש הרב גץ, שימור והתחדשות
 מנהרות הכותל - שימור וייצוב מעבר הסתרים
 כיכר צה"ל - פעולות שימור
 העיר העתיקה - שימור המקווה המערבי במנהרת הכותל
 העיר העתיקה, רחבת שער יפו - שימור קברי המהנדסים
 מנהרות הכותל, אמת המים החשמונאית - פעולת שימור להסרת סכנה
 מנהרות הכותל - הסרת סכנה באולם הדגם
 העיר העתיקה - שימור כנסיית סנטה מריה של האבירים (הכנסייה הגרמנית)
 הכותל המערבי - הסרת הסכנה
 ירושלים - תחזוקת אתרי עתיקות במערב העיר
 עיר דוד - תחזוקת שימור
 גן בוני ירושלים - פעולת שימור
 חקל דמא - פעולת שימור של מבנה קבורה מהתקופה הצלבנית
 גן בוני ירושלים - שימור ופיתוח
 הר ציון - פעולות השימור במתחם קבר דוד
 העיר העתיקה - 'פיילוט' טיח בקארדו הצלבני
 בית הכנסת עדס - שימור ציורי הקיר, 2013
 הר ציון - שימור מתחם קבר דוד
 שימור מלווה חפירה בקשת וילסון -
 חורבת עדסה - שימור שרידים של בית בד ושילובו בפארק שכונתי
 אמת המים העליונה לירושלים - תצוגה ארכיאולוגית בפארק שכונתי


site built by tetitu
 קרדיט