spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מאמרים


היערכות לסיכונים


חיזוק מבני אבן לעמידות בפני רעידות אדמה – מפרטים טכניים

סמינר בין-לאומי בנושאי הערכה, שיפור עמידות ובטיחות מבנים קיימים ברעידות אדמה, דצמבר 2015

על "מפת סיכונים" ובשביל מה זה טוב?

סדנה בין-לאומית למהנדסים בנושא סיכוני רעידות אדמה למבנים היסטוריים, 2012

מבנים היסטוריים ורעידות אדמה, 2011

סדנה בין-לאומית שנייה בדבר היערכות לסיכונים לאתרי מורשת תרבות, 2009
סדנה בין-לאומית בנושא היערכות לסיכונים מרעידות אדמה באתרי מורשת תרבות, 2014
מיכאל כהן


סדנה בין-לאומית שלישית
מוזאון מגדל דוד, ירושלים
20-19 בינואר 2014

התעלמות מהסיכונים מרעידות אדמה אפיינה את העיסוק בשימור אתרי מורשת בישראל עד שנת 2009. נראה, כי מקורה של התעלמות זו היה בחוסר מודעות, בהיעדר ידע הנרכש על פי רוב מניסיון ובחוסר הכרה של כלים ופעולות, שבעזרתם ניתן להיערך לרעידות אדמה ולמזער את נזקיהן לאתרי המורשת, כדוגמת 'מפת סיכונים'.
 
העיסוק העכשווי של ממשלת ישראל בהיערכות לרעידות אדמה החל עם הקמה של ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה בשנת 1999. לאחר עשור בשנת 2009,  בעקבות פעילותם של רשות העתיקות והוועד הישראלי לאונסקו – ועדת מורשת עולמית, התקיימה בעכו הסדנה הבין-לאומית השנייה של אונסקו בנושא היערכות לסיכונים באתרי מורשת תרבות בעולם, ובעקבותיה הוקמה ועדת היגוי ארצית בנושא זה המקדמת את הפעילות בישראל.
 
הסדנה הבין-לאומית שתתקיים בינואר תדון בהיבטים רבים של היערכות לרעידות אדמה באתרי מורשת תרבות. היא מיועדת לאנשי מקצוע העוסקים בשימור המורשת: מהנדסים, מתכננים, אדריכלי שימור ומשמרים.

 
 
מטרות הסדנה:
  • להעלות את המודעות לצורך בהיערכות לרעידות אדמה באתרי מורשת תרבות בישראל.
  • לשתף בידע קיים על אודות טכנולוגיות להתמודדות עם נזק צפוי ולמזעור נזקים לנכסי מורשת תרבות בעת רעידת אדמה.
  • ללמוד מהניסיון האיטלקי בהתמודדות עם רעידות אדמה.
  • לקדם שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים באיטליה בתחום ההגנה על מורשת התרבות.
זוהי הסדנה השלישית שנערכת בישראל, לפניה התקיימו שתי סדנאות ב-2011  וב- 2012, והיא מתקיימת בחסות ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה, משרד התרבות האיטלקי בשיתוף עם אוניברסיטת פדובה, רשות העתיקות והמועצה לשימור אתרים.

 
 
מרצים אורחים:
  • נציגת משרד התרבות האיטלקי: המהנדסת Caterina Rubino, מהוועדה לבטיחות סיסמית ואחראית ליחידה של טיפול באסונות לאומיים לאחר רעידות אדמה בנכסי מורשת תרבות.
  • פרופ' Mauro Dolce, אחראי לנושא הסיכון הסיסמי ב'הגנה האזרחית' של ממשלת איטליה.
  • פרופ' Donatella Fiorani, מומחית בתחום שימור, שותפה בבניית תכניות שיקום לערים שנפגעו ברעידות אדמה.
  • מהנדס Luca Ponticelli , אחראי לפעילות הצלה באתרי מורשת תרבות בארגון הכבאות האיטלקי.
  • פרופ' Claudio Modena , ראש המחלקה להנדסה אזרחית באוניברסיטת פדובה.
נוסף למומחים מאיטליה יציגו אנשי מקצוע מישראל את הפעילות בנושא בארץ.
 
ועדת היגוי הסדנה:
ד"ר אבי שפירא, יו"ר ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה, המשרד להגנת העורף
פרופ' קלאודיו מודנה, אוניברסיטת פדובה
אינג' יעקב שפר
מיכאל כהן, מינהל שימור, רשות העתיקות

 

> להורדת קובץ תכנית
 


מצגות הסדנה

Dr. F. Carapezza and Ing. C. Rubino
Italian Ministry of Cultural Heritage
 
Prof. Mauro Dolce
Italian Department of Civil Protection
 
 
Adv. Gideon Koren
ICOMOS
 
Ing. Luca Ponticelli
Italian National Firefighters Agency
 
Prof. Claudio Modena 
University of Padova, Dpt. of Civil, Environmental and Architectural Engineering

SEISMIC ISSUES in HISTORICAL CONSTRUCTIONS and SITES: the CONSERVATION ASPECTS
Prof. Donatella Fiorani
University of Roma "La Sapienza"

 
COOPERATION BETWEEN UNIVERSITY and CH MINISTRY: EMERGENCY ACTIVITIES and RECONSTRUCTION PLANS
Prof. Francesca da Porto
University of Padova, Dpt. of Civil, Environmental and Architectural Engineering

 
RISK MAPS of ARCHEOLOGICAL SITES in ISRAEL
Michael Cohen
Israel Antiquities Authority, Conservation Department


SEISMIC RISK PREVENTION of ARCHITECTURAL HERITAGE PROMOTED by the ITALIAN CIVIL PROTECTION
Prof. Mauro Dolce
Italian Department of Civil Protection


VULNERABILITY ASSESSMENT of ARCHEOLOGICAL REMAINS: SEISMIC ANALYSES and SIMPLIFIED EVALUATION FORMS
Prof. Francesca da Porto and Prof. Claudio Modena
University of Padova, Dpt. of Civil, Environmental and Architectural Engineering


 
INVESTIGATION TECHNIQUES- MONITORING: the CASE of the DAVID TOWER
Dr. Ing. Filippo Lorenzoni
University of Padova, Dpt. of Civil, Environmental and Architectural Engineering

 
LEGAL ASPECTS of CONSERVATION
Adv. Yoram Barsela
Legal Advisor to the IAA

 

Prof. Claudio Modena
University of Padova
Dpt. of Civil, Environmental and Architectural Engineering
 
NIKER PROJECT: MAIN OBJECTIVES, ACHIEVMENTS, and DATA BASE of INTERVENTIONS
Prof. Francesca da Porto
University of Padova, Dpt. of Civil, Environmental and Architectural Engineering

 
SEISMIC RETROFITTING of BUILDINGS USING ENERGY DISSIPATION DEVICES
Ass. Prof. Oren Lavan
Technion- Israel Institute of Technology

POST- EARTHQUAKE EMERGENCY INTERVENTIONS for the SAFEGUARD of CH
Ing. Luca Ponticelli
Italian National Firefighters Agency


 
RECONSTRUCTION PLANS: CASE STUDIES in ITALY
Ing. Claudia Marson and Ing. Sabrina Taffarel
University of PadovaDpt. of Civil, Environmental and Architectural Engineering

 
ANALYSIS and INTERVENTION on AGGREGATES of HISTORICAL CENTERS: a CASE STUDY in L'AQUILA
Prof. Francesca da Porto
University of Padova, Dpt. of Civil, Environmental and Architectural Engineering 

 
University of Padova
Dpt. of Civil, Environmental and Architectural Engineering 

CASE STUDY of ANALYSIS and INTERVENTION: the TOMB of DAVID in JERUSALEM
Dr. Ing. Filippo Lorenzoni
University of Padova, Dpt. of Civil, Environmental and Architectural Engineering

 
 
ASSESSMENT of HISTORIC EARTHQUAKES from BACK ANALYSIS of OLD MASONRY STRUCTURES
Prof. Yossef Hatzor and Dr. Ronnie Kamai
Ben Gurion University, Beer Shevaגלריית תמונות

  
 
 
 

site built by tetitu
 קרדיט