spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מאמרים


היערכות לסיכונים


חיזוק מבני אבן לעמידות בפני רעידות אדמה – מפרטים טכניים

סמינר בין-לאומי בנושאי הערכה, שיפור עמידות ובטיחות מבנים קיימים ברעידות אדמה, דצמבר 2015

סדנה בין-לאומית בנושא היערכות לסיכונים מרעידות אדמה באתרי מורשת תרבות, 2014

על "מפת סיכונים" ובשביל מה זה טוב?

סדנה בין-לאומית למהנדסים בנושא סיכוני רעידות אדמה למבנים היסטוריים, 2012

סדנה בין-לאומית שנייה בדבר היערכות לסיכונים לאתרי מורשת תרבות, 2009
מבנים היסטוריים ורעידות אדמה, 2011


יום עיון וסדנה למהנדסים
מבנים היסטוריים ורעידות אדמה
'בית המורים', ביה"ס החקלאי מקווה ישראל
ט"ו – ט"ז בכסלו, תשע"ב  12-11 בדצמבר 2011
 
מיקומה של מדינת ישראל סמוך לשבר הסורי- אפריקני וניתוח אירועי העבר מצביעים על סבירות גבוהה לרעידות אדמה בעתיד. בזמן רעש אדמה עלולים להיפגע, בין היתר, נכסי המורשת התרבותית ומבנים היסטוריים. במדינת ישראל קיימים עשרות אלפים מבנים היסטוריים בערים ירושלים, עכו, חיפה, יפו, ועוד.
 
הטיפול במבנים היסטוריים מחייב הכשרה הנדסית מתאימה. התקנים ומדריכי התכן הקיימים עוסקים בדרך כלל במבנים בעלי שלד מבטון מזוין, וחסרים בהם ההנחיות, הסטנדרטים והידע הייחודי הנדרש לטיפול במבנים היסטוריים, לפני רעידת אדמה ואחריה.
 
הסדנה היא פרי יוזמה של הוועדה הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות העתיקות: מינהל השימור, איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות והפקולטה להנדסה אזרחית של אוניברסיטת פדובה באיטליה, המובילה את פרויקט ניקר (Niker). פרויקט זה ששותפה בו רשות העתיקות עוסק בחקר ההשפעה של רעידות אדמה על מבנים היסטוריים, בחינת הדרכים לניתוח עמידותם של המבנים ומציאת פתרונות להגנה יעילה ולמזעור הנזקים.
 
ביום העיון ובסדנה הציגו מומחים בעלי שם, את הידע ואת הניסיון הייחודי בנושא ניתוח העמידות של מבנים היסטוריים, הטיפול בהם וחיזוקם לפני רעידת אדמה. כמו כן, הוצגו טכניקות הסקירה, מיון הנזקים והחיזוקים הנדרשים לאחר רעידת אדמה. בהרצאות הוצגו דוגמאות למבנים שניזוקו ברעידות האדמה שאירעו בשנת 2009 באקווילה, איטליה, הניתוח ההנדסי שלהם ופתרונות לייצוב מבנים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מצגות הסדנה

 Prof. Claudio Modena
Dr. Avi Shapira
Prof. Claudio Modena
Prof. Claudio Modena
Prof. Francesca da Porto
Prof. Francesca da Porto
Prof. Claudio Modena
Prof. Paulo Lourenço.
Prof. Paulo Lourenço
Prof. Claudio Modena
Prof. Paulo Lourenço
Prof. Francesca da Porto
Prof. Claudio Modena
 
 

צילום: ניקי דוידוב, רשות העתיקות
 
המארגנים:
מיכאל כהן – מנהל פרויקטים בינלאומיים, רשות העתיקות, מינהל שימור
אינג' ז'אק נגר – ראש ענף שימור אמנותי, רשות העתיקות, מינהל שימור
אינג' יעקב שפר –  הנדסת שימור מבנים היסטוריים ועתיקים
ד"ר אדי ליבוביץ – יו"ר התא להנדסה סיסמית, איגוד המהנדסים
אינג' יובל למפל – מנהל מחלקת הדרכה באיגוד המהנדסים
 
 
--------------------
14 בדצמבר 2011

site built by tetitu
 קרדיט