spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מאמרים


היערכות לסיכונים


חיזוק מבני אבן לעמידות בפני רעידות אדמה – מפרטים טכניים

סמינר בין-לאומי בנושאי הערכה, שיפור עמידות ובטיחות מבנים קיימים ברעידות אדמה, דצמבר 2015

סדנה בין-לאומית בנושא היערכות לסיכונים מרעידות אדמה באתרי מורשת תרבות, 2014

על "מפת סיכונים" ובשביל מה זה טוב?

מבנים היסטוריים ורעידות אדמה, 2011

סדנה בין-לאומית שנייה בדבר היערכות לסיכונים לאתרי מורשת תרבות, 2009
סדנה בין-לאומית למהנדסים בנושא סיכוני רעידות אדמה למבנים היסטוריים, 2012
מיכאל כהן*


סדנה בין-לאומית למהנדסים
הסיכונים ברעידות אדמה למבנים היסטוריים
'בית המורים', ביה"ס החקלאי מקווה ישראל
מרכז השימור הבין-לאומי ע"ש העיר רומא, עכו
ג' – ד' בטבת, תשע"ב 17-16 בדצמבר 2012
 
 

בדצמבר 2012 התקיימה בישראל סדנה מקצועית בין-לאומית בנושא הסיכונים ברעידות אדמה למבנים היסטוריים. מטרתה העיקרית של הסדנה הייתה להעלות את המודעות לאיום הנשקף לאתרי המורשת בעת רעידת אדמה ולצורך בהיערכות מוקדמת לשעה שזו תתרחש. בסדנה השתתפו שבעה מומחים מאיטליה, מספרד, מפורטוגל, מיוון, מצ'כיה ומתורכיה וכ-80 אנשי מקצוע מישראל. את הסדנה יזמה רשות העתיקות לרגל סיום פרויקט ניקר (NIKER) של האיחוד האירופי וכחלק מההיערכות לסיכונים שברעידות אדמה לנכסי מורשת, שאותה מקדמת רשות העתיקות בשיתוף פעולה עם המכון הגאולוגי וועדת ההיגוי הבין משרדית למוכנות לרעידות אדמה בראשות ד"ר אבי שפירא.

פרויקט NIKER עסק בחקר גורמים הפוגעים במבנים היסטוריים ובבחינה של השימוש בטכניקות הערכה משופרות ובטכנולוגיות חדשות לשיפור יכולת העמידה של מבנים היסטוריים ברעידות אדמה. בסדנה השתתפו מומחים מהשורה הראשונה בעולם, והוצגו בה סיכומי המחקר ומסקנות מקצועיות המציעות, בין היתר, פתרונות הנדסיים בעלי גישה משמרת להתמודדות עם רעידות אדמה. עם הדוברים נמנה פרופ' קלאודיו מודנה, ראש הפקולטה להנדסה באוניברסיטת פדובה, אשר טען, כי מבנים היסטוריים שנבנו בטכנולוגיות מסורתיות וטופלו בטכנולוגיות חדשות ולא בגישת שימור הטכנולוגיה, ניזוקים באופן קשה יותר בעת רעידות אדמה ואף מתמוטטים. מחקריו מתבססים על הערכת נזקים שנגרמו מרעידות אדמה ובפרט זו שהתרחשה בשנת 2009 באקווילה שבאיטליה. טענתו זו דומה לדעת אנשי המקצוע, שלפיה מבנים היסטוריים שנבנו בטכנולוגיות מסורתיות מתנהגים באופן שונה ממבנים מודרניים, ומכאן המסקנה המתבקשת, כי ה"טיפול" בטכנולוגיות מודרניות בהם עלול להחמיר את פגיעותם בעת רעידת אדמה.

ביומה הראשון של הסדנה התארחו משתתפיה במועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, שסייעה בגיוס אנשי מקצוע מקומיים להשתתף בה. הסדנה נערכה במרכז ההיסטורי של בית הספר החקלאי מקווה ישראל. ביומה השני, התארחה הסדנה במרכז השימור הבין לאומי ע"ש העיר רומא, בעכו. סדנת מהנדסים זו היא השנייה שמתקיימת בישראל בנושא זה. הסדנה הראשונה התקיימה בדצמבר 2011 ונקראה: יום עיון וסדנה למהנדסים בנושא מבנים היסטוריים ורעידות אדמה. הסדנה ביקשה, בין היתר, להעלות את המודעות לקיומו של תחום הידע בהנדסת השימור ואת חשיבותו לטיפול בנכסי המורשת התרבותית בישראל.

שותפים לארגון הסדנה: ­
רשות העתיקות, מינהל שימור ­
אוניברסיטת פדובה ­
ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה ­
המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
 מצגות הסדנה

 
Prof. Francesca da Porto
University of Padova
Dpt. of Civil, Environmental and Architectural Engineering
 
Elizabeth Vintzileou
National Technical University of Athens, Greece (NTUA)
 
Prof. Claudio Modena
University of Padova
Dpt. of Civil, Environmental and Architectural Engineering
 
Pere Roca
Universitat Politècnica de Catalunya
 
Prof. Francesca da Porto
University of Padova
Dpt. of Civil, Environmental and Architectural Engineering
 
Prof. Claudio Modena
University of Padova
Dpt. of Civil, Environmental and Architectural Engineering

Miloš Drd Drdácký cký
The Academy of Sciences of the Czech Republic
Institute of Theoretical and Applied Mechanics 
 
Paulo B. Lourenço
Universidade do Minho, Guimarães, Portugal
Department of Civil Engineering
 
Paulo B. Lourenço
Universidade do Minho, Guimarães, Portugal
Department of Civil Engineering
 
Elizabeth Vintzileou
National Technical University of Athens, Greece (NTUA)
 
Pere Roca
Universitat Politècnica de Catalunya
 
Assist. Prof. Dr. Nida Nayci
MEU, Dep. of Architecture, Restoration &Conservation Centre

Michael Cohen
Israel Antiquities Authority, Conservation Department
 
Jacques Neguer
Israel Antiquities Authority, Conservation Department

Miloš Drd Drdácký cký
Academy of Sciences of the Czech Republic
Institute of Theoretical and Applied Mechanics
 
 
 
 
 
 
* מנהל פרויקט מפת סקר סיכונים, מינהל שימור, רשות העתיקות

site built by tetitu
 קרדיט