התעדה היא מנגנון המעניק תעודה למשמרים, המבקשים הכרה מקצועית בכשירותם לעסוק בשימור. יזמת ההתעדה נרקמה על ידי הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות, רשות העתיקות והוועד הישראלי לאונסק"ו, ואליהם חברו הגופים המרכזיים העוסקים בשימור המורשת בישראל.
היזמה נבעה מהצורך להסדיר את הניהול ואת הטיפול בנכסי המורשת התרבותית כדי להבטיח את שימורם בהווה ולדורות הבאים.
מטרת ההתעדה היא להעלות את רמת השימור ולחזק את מעמד המשמרים בישראל.Websites © Israel Antiquities Authority

Powered by teti-tu