spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מאמרים


היערכות לסיכונים


סמינר בין-לאומי בנושאי הערכה, שיפור עמידות ובטיחות מבנים קיימים ברעידות אדמה, דצמבר 2015

סדנה בין-לאומית בנושא היערכות לסיכונים מרעידות אדמה באתרי מורשת תרבות, 2014

על "מפת סיכונים" ובשביל מה זה טוב?

סדנה בין-לאומית למהנדסים בנושא סיכוני רעידות אדמה למבנים היסטוריים, 2012

מבנים היסטוריים ורעידות אדמה, 2011

סדנה בין-לאומית שנייה בדבר היערכות לסיכונים לאתרי מורשת תרבות, 2009
חיזוק מבני אבן לעמידות בפני רעידות אדמה – מפרטים טכניים


מיקומה של ישראל באזור סיסמי פעיל, ועושר נכסי מורשת התרבות המצויים בשטחה, שהם בעלי חשיבות לאומית ובין־לאומית, עלולים להיפגע מרעש אדמה. היערכות מתאימה עשויה למזער נזקים ולשמר מידע בעל ערך.
בהיערכותה לרעידות אדמה, הציבה מדינת ישראל מטרה להיערך גם להגנה על נכסי המורשת, בשל הכרת ערכיהם התרבותיים ותרומתם לחוסן הלאומי בשגרה ולאחר אסון. משמעות הדבר היא לפתח כלים לניהול ולטיפול בנכסי המורשת בשעת אסון, לקדם מודעות לנושא ולהתוות מדיניות לאומית וארגונית ברורה מול סיכוני רעידות אדמה.
בשנת 2009 נערכה בישראל הסדנה השנייה של אונסקו בנושא מוכנות לסיכונים לנכסי מורשת. היא התקיימה בעכו העתיקה, ובעקבותיה יזמה רשות העתיקות הקמה של ועדת היגוי, הכוללת את כל הגופים העוסקים בשימור המורשת וגופים אקדמיים נוספים כדי לקדם את הטיפול בנושא. בלטו אז חסרונם של ידע הנדסי, תאורטי ומעשי, מדיניות, קווים מנחים ומפרטים להיערכות הנדרשת להגנה על נכסי מורשת התרבות. לצורך פיתוחם של אלה נרקמו שיתופי פעולה ומחקר עם גופים בארץ ובחו"ל כגון: המכון הגאולוגי, איגוד המהנדסים הישראלי, מכללת סמי שמעון, המחלקה להנדסה אזרחית באוניברסיטת פדובה (איטליה), משרד התרבות האיטלקי וההגנה האזרחית האיטלקית.
את המפרטים המוגשים בחוברת זאת ערך משרד שפר את רונן מהנדסים בע"מ. הם מתבססים על פרויקט NIKER של האיחוד האירופי, ועל ניסיון מצטבר, בין היתר, מרעשי האדמה שהתרחשו בעשור האחרון באיטליה.
 


/ תודות /
לכל השותפים בהכנת המפרטים ובפרסומם, ובעיקר למשרד שפר רונן מהנדסים בע"מ.
לוועדת ההיגוי הבין־משרדית להיערכות לרעידות אדמה על החסות, התמיכה המקצועית והמימון לאורך כל הדרך בקידום ההיערכות לרעידות אדמה בנכסי מורשת תרבות ובפרט, למנהלי הוועדה ד"ר אבי שפירא, מר אמיר יהב ולראש תחום מדיניות גב' יעל קליגמן.
אנו מקווים ששימוש מושכל במפרטים יסייע למזער נזקים לנכסי מורשת התרבות בישראל ולהציל חיי אדם בעת רעידת אדמה.
תבוא הברכה על כל העושים במלאכה.
 
מיכאל כהן
מרכז פרויקט היערכות לרעידות אדמה בנכסי מורשת תרבות
רשות העתיקות, מינהל שימור, תחום מדיניות שימור
 
 
 

-------------------------
דצמבר 2018
 
 
 

site built by tetitu
 קרדיט