spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

ערים היסטוריות


עכו העתיקה


שימור מבנה המרכז הבינלאומי לשימור ע"ש העיר רומא, עכו העתיקה

עכו העתיקה- שימור, פיתוח, ופיקוח

מרכז המסדר ההוספיטלרי, שימור "אולם האומנות"

"אולמות האבירים", שימור מרכז המסדר ההוספיטלרי

עכו העתיקה - עיר מורשת עולמית

טיפולוגיות בתי מגורים בעכו העתיקה

היבטים טכנולוגיים ומבניים בשימורה של עכו העתיקה

מפרט חלונות טריפור

שיקומו של מבנה לשימור (מבנה 50, גוש 10)

פיילוט שיקום רובע מגורים בעכו העתיקה
מפרטים טכניים לשימור המורשת הבנויה בעכו העתיקה
מריה קזקוב


איור 1: תקרת צלעות עץ
תקני הבנייה שקידם משרד הפנים, האחראי לתחום התכנון והבנייה בארץ, הם חלק ממאגר ידע על אודות בנייה קונבנציונלית (מודרנית) המבוססת על שימוש בבטון. תקנים אלה אינם תקפים במבנים היסטוריים הבנויים בטכנולוגיית בנייה מסורתית. בפעולות לשיקום מבנים עתיקים והיסטוריים ולשימורם נוצר, אם כן, צורך במפרטים שישמשו כלי מנחה לטיפול במבנים הבנויים באבן.
 
בשל ההבנה, כי תקני הבנייה המודרניים אינם מתאימים לבנייה מסורתית באבן, ויתרה מזאת, עלולים לגרום הרס למבנים ההיסטוריים, קידם תחום שימור ברשות העתיקות, בראשותם של האדר' גיורא סולר והמהנדס יעקב שפר, סקרים פיזיים - הנדסיים ותיעוד פרטי בניין במבנים בעכו העתיקה, בסיוע תקציב מחברת עמידר. סקרים ותיעודים אלו אפשרו ליצור מערכת  מפרטים לבנייה המסורתית בעכו. ביצוע הסקרים בעכו העתיקה דרש שיתוף פעולה בין בעלי עניין שונים ובהם: רשות העתיקות, תושבי העיר, חברת עמידר, החברה לפיתוח עכו העתיקה, מינהל מקרקעי ישראל ועיריית עכו.

איור 2: חלון דו כנפי עם אלמנט עליון קבוע
בשנת 1995, בזכות שיתוף הפעולה, פרסמה רשות העתיקות מפרט טכני ראשון לשימור המבנים ולשיקומם. הוא מכונה "המפרט הכולל".
 
מטרות המפרטים כפי שהוגדרו במסמך "המפרט הכולל" הן:
 
1. מתן פתרונות לייצוב מבנים מסוכנים
 
2. מתן פתרונות הנדסיים לבעיות טיפוסיות של מבני עכו העתיקה
 
3. מתן פתרונות טכנולוגיים לבעיות טיפוסיות של מבני עכו העתיקה
 
4. מתן הנחיות שימור לאלמנטים בעלי חשיבות אדריכלית
 
5. מתן הנחיות שימור לאלמנטים הנדסיים של מבני עכו העתיקה
 
6. מתן מפרטים טכניים שונים לביצוע
 
7. מתן רעיונות לפתרונות טכניים לשימור מבני עכו העתיקה
 
8.  מתן הנחיות למתכננים, לקבלנים ולמפקחים בנושאי שימור המבנים בעכו העתיקה
 
9. מתן פתרונות לשיפור המגורים במסגרת שימור המבנים
 
10. מחקרי המשך על אודות בתי עכו העתיקה בשל הצורך לתת פתרונות, אשר עדיין לא עומדים לרשותנו נוכח השינויים התמידיים בסביבה הפיזית והחברתית.
 
11. יצירת מפרטים טכניים, שיהיו מקור ידע נרחב וכלי מנחה לתכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בעכו העתיקה.

איור 3: חלון טריפור עם דלת
המפרט הטכני הוא מסמך מקצועי, המבוסס על ידע שנצבר ברשות העתיקות במהלך השנים. את המידע אספו אדריכלים ומהנדסים באופנים שונים, כגון: סקרים, תיעוד, תכנון וכן בשיתופי פעולה בין-לאומיים בנושא השימור.
 
"המפרט הכולל" הורחב עם השנים, ונערכו מפרטים נוספים. תהליך הכנת המפרטים כלל לבד מאיסוף המידע, גם ניתוח של טכנולוגיות הבנייה המסורתיות, חומרי הבנייה המסורתיים ואופן השימוש בהם. נוסף לכך, המפרטים מתמודדים עם תוספות בנייה מודרניות שהוצמדו למבנים ההיסטוריים ועם הטיפול בהן, הכפוף לתקני הבנייה המודרנית.
 
 רשימת המפרטים הקיימים:

איור 4: מסבך תמיכה עבור מרפסת מעל תקרת קמרון
1994 - 1995: מפרט ייצוב מבנה, מפרט גגות, מפרט ניקוז גגות, מפרט תקרות, מפרט דלתות, מפרט חלונות, מפרט מרפסות, מפרט טיח (שעודכן בשנת 2006), מפרט מסגרות אומן, מפרט טיפול בעץ, מפרט אחזקה שוטפת ומפרט ייצוב זמני.
 
1999: מפרט ייצוב מדרגות, מפרט גראוטינג, מפרט ייצוב מבנה חסר תקרה וקמרון ומפרט לייצוב קירות דו –פניים בקומת הקרקע.
 
2000: מפרט ייצוב חלונות טריפור וביפור (עודכן בשנת 2007).
 
2002: מפרט עוגנים (עודכן בשנת 2007), מפרט הערכת תסבולת (כושר עמידה בלחצים) וייצוב קירות חד –פניים.
 
2008: מפרט פתחים מעץ, מפרט מרפסות זיז, מפרט גגונים קלים, מפרט מרזבים, מפרט מדרגות, מפרט תקרות עץ, מפרט איטום גג (שעודכן בשנת 2012), מפרט עוגני מתיחה ומפרט חיפוי קירות פנים בגבס.
 
2009: מפרט עבודות ברזל והוצאת מסמך טכני על אודות תוספות בנייה.
 
2010: מסמך מנחה ליישום טיח.
 
2012: מפרט מערכות בידוד.

 המפרט הוא כלי עבודה בעבור העוסקים בשימור. אפשר לעיין במפרטים בתיאום מראש, במשרדי מינהל שימור ברשות העתיקות, עכו העתיקה.
 
 
-------------------------  
אוגוסט 2014
-------------------------
 

site built by tetitu
 קרדיט