spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

ערים היסטוריות


עכו העתיקה


עכו העתיקה- שימור, פיתוח, ופיקוח

מרכז המסדר ההוספיטלרי, שימור "אולם האומנות"

מפרטים טכניים לשימור המורשת הבנויה בעכו העתיקה

"אולמות האבירים", שימור מרכז המסדר ההוספיטלרי

עכו העתיקה - עיר מורשת עולמית

טיפולוגיות בתי מגורים בעכו העתיקה

היבטים טכנולוגיים ומבניים בשימורה של עכו העתיקה

מפרט חלונות טריפור

שיקומו של מבנה לשימור (מבנה 50, גוש 10)

פיילוט שיקום רובע מגורים בעכו העתיקה
שימור מבנה המרכז הבינלאומי לשימור ע"ש העיר רומא, עכו העתיקה
עידו רוזנטל


בחודשים אוקטובר 2009 – יוני 2010 נערכופעולות שימור במבנה המרכז הבינלאומי לשימור. את פעולות השימור מטעם רשות העתיקות ערכו: ג'וני פטרסון (משמר אחראי) בעזרת אבנר הילמן, יגאל חנטייב, דני סיבוני וחברת אבנר גלעד לשימור ולשחזור מבנים; עמוס גולדשטיין (מנהל פרויקט); אדר' יערה שאלתיאל ואדר' עידו רוזנטל (תיעוד ותכנון השימור); אינג' יעקב שפר (סקר ותכנון הנדסי); יורם סעד (ניהול עבודות השימור); קסה אזמראו, גטהוין יעקב, דוד זאודו-דמוזה, טספיה מברטו, טדי וודי וורקה, גדמו ווזפו (צוות העובדים); נוסף לאלה הועסקו בפרויקט 17 מובטלים ו-8 עובדי חברת כוח אדם.
סטודנטים של המרכז ערכו עבודות תיעוד של המבנה.

 
 
מבנה המרכז הבינלאומי לשימור ניצב בדרומה של העיר עכו (גוש 18011, חלקה 175), סמוך לחומת הים, ופונה אל נוף מפרץ חיפה והכרמל. (איור 1).
מאפייני קומת הקרקע, הקמרונות ועובי הקירות, וגם מערכת המים שנתגלתה, מעידים, כי חלקים מקומה זו נבנו בתקופה הצלבנית. בעבודת תיעוד המבנה נמצא, כי המבנה הוקם תחילה כבית חצר. נראה, כי במחצית השנייה של המאה ה-19 נסגרה החצר, והקומה הראשונה הוסבה לבית חלל מרכזי. עתה היה המבנה בית אמידים מפואר בעל שתי קומות. (איור 2, 3).
בתחילת המאה ה-20 היה הנכס בבעלות משפחת חווא, מהמשפחות האמידות בעיר העתיקה. בשנת 1950 יזמו אסעד חווא וחיים שחיין את הסבת המבנה למלון, ובראשית שנות ה-70 הוא הושכר לאגודת אכסניות הנוער, ואף נערך בו שיפוץ. מסוף שנות ה-80 עד שנת 2001 הופעלה האכסניה על ידי זכיין פרטי, תושב העיר. בשנת 2005, הודות לתרומה נדיבה, רכשה רשות העתיקות מהחברה לפיתוח עכו העתיקה את חלקה של משפחת חווא במבנה, כדי להקים בו בשיתוף עם החברה לפיתוח ועיריית עכו מרכז בינלאומי להכשרה במקצועות השימור.
מטרת הפרויקט לשקם את המבנה ולהכשירו לשימוש עבור פעילויות המרכז הבינלאומי לשימור.
תיק התיעוד שימש בסיס מידע לתכנון השיקום והשימור.
פעולות שימור ושיקום המבנה התבצעו בשלבים. תחילה הוכשרה קומת הקרקע כדי לאפשר את הפעלת המרכז במבנה. הקומה העליונה טופלה באופן חלקי וההתערבות בה תושלם בעתיד. במהלך העבודות נחשפו פרטים השופכים אור על המבנה המקורי ועל שלבי התפתחותו.
 
 

חזית ראשית
חזית זו הפונה לרחוב מדרום, נוקתה מתשתיות חשמל ותקשורת שנתלו עליה. חומרי מליטה על בסיס סיד הושלמו במישקי האבן. חלונות מתקופה מאוחרת שהותקנו במבנה הוחלפו בחלונות שנבנו על פי תמונות היסטוריות. פתח ה'טריפור', המאפיין את בתי החלל המרכזי, בקומה העליונה שוחזר, אולם המרפסת שתועדה בצילום מראשית המאה ה-20 לא שוחזרה. (איור 4, 5)
דלת הכניסה המקורית. דלת העץ המקורית הורדה מציריה לצורך עבודות שימור העץ. 11 שכבות צבע תועדו והוסרו מהדלת. משקופי בטון שנוצקו בחזית החיצונית על האבן הוסרו ומשקופי האבן המקוריים נחשפו (איור 6, 7). הדלת נצבעה מחדש בגוון אפור-תכול והושבה אל פתחה. (איור 8).
 
קומת הקרקע
החלל המרכזי (R104). מידותיו: 5.5X10.3 מ'. בקיר המערבי נתגלה פתח של באר מים, כנראה מהתקופה הצלבנית. בקיר המזרחי נחשפו שני פתחי חלונות שנאטמו בתקופת המנדט. הם מקשרים בין החלל המרכזי לחדר ממזרח (איור 9).
מצב ההשתמרות של תקרת העץ המקורית שנבנתה מעץ ארז חייב התערבות עמוקה. לאחר תיעוד התקרה (איור 10), החלט להחליפה בתקרה חדשה בטכנולוגיה מסורתית (איור 11).
תקרת העץ שמעל חלל המדרגות חוזקה בעזרת צינורות ברזל מתחתיה ומעליה נוצק משטח בטון והונח ריצוף טרצו. תקרת העץ המקורית נחשפה, תועדה ונמצא כי העץ במצב השתמרות גרוע. החלטנו לפרקה ובכך לפתוח את חלל המדרגות בין הקומה התחתונה לעליונה.
משקופי הפתחים בחלל המרכזי, שלא היו מקוריים, הוחלפו למשקופי עץ. מקצת הפתחים נסגרו בלוחות גבס, והם יטופלו בעתיד.
חדר דרום מערבי (R102). מידותיו: 4.1X6.3 מ'. חלל זה נוקה מטיח מודרני, ונחשפו בו פתחי דלת וחלון אטומים שהובילו לחדרים צמודים מצפון (R103) ומדרום (R101). הפתחים נותרו סגורים. חלון מודרני שהותקן בפתח הפונה לסמטה ממערב פורק, ובמקומו הותקן חלון עץ.
חדר דרום מזרחי (R105) מידותיו: 5.8X5.8 מ'. שירותים ומטבחון שנבנו בחלל זה מבטון מזוין פורקו. בעקבות הפירוק, נחשפו בקיר המזרחי נישות מקושתות (איור 12). הסרת רצפת הטרצו המאוחרת הובילה לחשיפת רצפת שיש מקורית בדגם "שחמט" (איור 13) ורצפת "מדה" מקורית. חוסרים ברצפת המדה הושלמו בחומר מליטה מותאם, על בסיס סיד.
חמאם ביתי (R108). מידותיו:  2.0X2.1 מ'. חלל זה ששימש מחסן, נוקה מתכולתו ונמצא כי זהו חמאם ביתי. שרידי מערכת החימום: דוד נחושת וצנרת נחושת נמצאו בגומחה שנסגרה בבלוקים. תקרת החמאם קמורה ובה פתחי אור העשויים צינורות חרס, שהונחו עליהם קונוסים מזכוכית כחולה (איור 14). החמאם תועד, אולם מסיבות תקציביות טרם בוצעו בו פעולות שימור.
חלל מעבר (R112) סמוך לחמאם. מידותיו: 2.1X3.0 מ'. ארבע שכבות ריצוף מאוחרות פורקו עד שנחשפה רצפת האבן המקורית. זו מצויה במפלס רצפת החלל המרכזי. בשולי הריצוף נתגלתה תעלת ניקוז ששימשה, ככל הנראה, בשלב מוקדם וכן שרידי כלי חרס גדול ששימש ככל הנראה לאחסון שמן (איור 15).חוליית עמוד שנחשפה בצדו המזרחי של החלל, שימשה פתח לשאיבת מים מחלל תת קרקעי קמור ששימש בור מים (איור 16).
חללים נוספים: חדר 107, מידותיו: 4.1X2.5 מ'. חלל זה הסמוך לסמטה שימש מטבחון, והוסב עתה לשירותים. חדר זה נוקה מתוספות מאוחרות ודלת קטנה שנפרצה בו הוסבה לחלון. החדרים האחוריים (109, 110) וכן החצרות (102,103) והסמטה המערבית (101) נוקו מפסולת. כניסה לחדר (111) מהחצר נאטמה באבן כדי למנוע כניסה למבנה מכיוון זה.
מדרגות. בצדו הצפוני של החלל המרכזי יש מדרגות המובילות לקומה העליונה. מעקה המדרגות נוקה, חוזק בעבודת נפחות ופרזול ונצבע מחדש (איור 17). סורג עץ מודרני שהותקן בפתח מקושת, בקיר הצפוני הצמוד למדרגות, הוסר ובמקומו הותקן מעקה בטיחות מזכוכית. מדרגות האבן המחופות שיש טרם טופלו.

 
קומה עליונה
קומה זו טרם הוכשרה לשימוש, אולם נערכו בה מספר פעולות שתכליתן העיקרית עזרה ראשונה וייצוב.
בהנחיית מהנדס השימור יעקב שפר הותקנו מותחנים מנירוסטה ברצפה ובתקרה לחיזוק המבנה (חדרים 212 ו- 213).
בחלל המרכזי הותקנו תמיכות זמניות בתקרה ובעמודי השיש הנושאים אותה. (איור 18).
גג המבנה. חודש קטע בתקרת הבטון (חדר 216), ברזלי זיון הוחלפו ובוצעה יציקת בטון. בצד הדרומי מערבי של המבנה הוחלפו רעפים (מעל חדרים 212 ,213 , 215) ואף מספר מרישים לחיזוק קונסטרוקציית הגג.
ההתערבות במבנה כללה התקנת תשתיות, לצורך הכשרת כיתות לימוד, ספרייה, שירותים ומטבח. בפעולה זו התקינו: מערכת חשמל חדשה; מזגנים והכנה למזגנים. מנועי המזגנים הותקנו על הגג כדי לא לפגוע בחזיתות; אינסטלציה חדשה; חיישני עשן; מצלמות אבטחה וחיישני נפח.

 
 
------------------------
עדכון: יוני 2012

site built by tetitu
 קרדיט