spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מאמרים


אתיקה


אמנה לאתיקה בשימור המורשת בישראל

סדנת אתיקה לשימור המורשת ולמשמריה
סדנת אתיקה לשימור המורשת ולמשמריה – מזכר הסדנה


מזכר ירושלים, פברואר 2014
 
ביום כ"ז אדר א' ה'תשע"ד, 27 בפברואר 2014, ביוזמה משותפת של הוועד הישראלי לאונסקו ורשות העתיקות התקיימה סדנת אתיקה לשימור המורשת ולמשמריה. הסדנה התקיימה במרכז לאתיקה בירושלים, והשתתפו בה כ- 45 נציגים מטעם כ- 20 מוסדות, גופים וארגונים בישראל. הם הוזמנו להשתתף באופן פעיל בסדנה ולתרום מניסיונם האישי והמקצועי בתחום השימור. סדנה זו הציבה ארבע מטרות:
  1. לעורר את הדיון באתיקה המקצועית בקרב העוסקים בשימור המורשת בישראל.
  2. להניע תהליכים של הטמעת נושא האתיקה בשימור בגופים השונים, ברשויות, בעמותות, בארגונים מקצועיים ובאקדמיה.
  3. ליצור מסמך אתי שלאורו יפעלו העוסקים בשימור המורשת בישראל.
  4. לקדם את מקצוע השימור ואת איכות השמירה על נכסי המורשת בישראל.

הצורך בגיבוש מסמך אתי:

השיח המקצועי שהתקיים בסדנה וההסכמה הרחבה של המשתתפים בה העלו את הצורך לגבש מסמך בענייני אתיקה ולהטמיע אותו בקרב העוסקים בשימור המורשת בישראל;
 
זאת, בהכרה, כי העיסוק בשימור המורשת מבוסס על ערכים תרבותיים וגם על אחריות החברה בהווה להמשך קיומם;

ומתוך מודעות לקיומם של מסמכי מדיניות רלוונטיים (אמנות, הצהרות, הכרזות) המבטאים היבטים אתיים בשימור המורשת, המדגישים את האחריות האתית של העוסק בשימור אל מול המורשת, הציבור והקהילה, ואל מול עמיתיו, ומזמיני העבודה;

ובהבנה, כי אתיקה מגדירה התנהגות מקצועית ראויה, שהיא מעל למוסר האישי, שאליה שואפים אנשי המקצוע ולאורה הם פועלים;

ובהבנה, כי ארגונים מקצועיים שונים בעולם ובארץ נדרשו לנושא אתיקה בשימור המורשת וניסחו קודים אתיים לשימור ולעוסקים בתחום;

עקרונות מנחים:

 אשר על כן, יוצא מזכר זה מטעם משתתפי הסדנה הקורא לקידום האתיקה המקצועית בשימור המורשת בישראל. כדי לבסס את התחום כפרופסיה ולקדם את איכות השימור בארץ, וכן:
  • להעלות את המודעות לסוגיות אתיות בשימור המורשת;
  • ליצור שיח מתמשך בנושא אתיקה מקצועית בשימור המורשת, בתמיכת הגופים והארגונים המבקשים לקדם את שימור המורשת בישראל;
  • לקדם את הפעילויות בנושא אתיקה מקצועית בגופים (ימי עיון, סדנאות וכדומה);
  • לעודד את משתתפי הסדנה ונציגי גופים נוספים להשתתף באופן פעיל בתהליך גיבוש מסמך אתי;
  • לפעול להכיר בו כמסמך יסוד לעוסקים במורשת בישראל ובשימורה;
  • ולתרום להמשך התהליך הפורה ולהשגת מטרות אלו.

משתתפי הסדנה:

דלית אטרקצ'י, הוועד הישראלי לאונסקו; דב אלון, עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל; יעל אלף, איקומוס ישראל; אבנר אמירי, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל; אלון ארמוני, האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף; ליאורה בארי אלדן, משרד ראש הממשלה, תכנית מורשת; אורית בורטניק, רשות הטבע והגנים; ענת בן-מנחם, עיריית באר שבע; ליאורה ברעם-שחל, המרכז האקדמי לעיצוב - ויצו חיפה; ורדה גרוס, הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות; צביקה גרינהוט, רשות העתיקות, טיפול בממצאים ומעבדות; ירמי הופמן, עיריית תל-אביב – יפו; מיכל הנקין, האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע; ירדנה ויזנברג, איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל; ברק טפר, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים; נעה כהנר מקמנוס, הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות; רענן כסלו, רשות העתיקות, מינהל שימור; מימי לביא, האוניברסיטה העברית בירושלים; אפרת לוי, משרד הפנים, מינהל התכנון; אילת ליבר, איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל; רותי ליברטי שלו, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל; ארנון למפרום, ארכיון המדינה; קרן מיטרני, אוניברסיטת בר אילן; זאב מרגלית, רשות הטבע והגנים; משה מרגלית, אוניברסיטת תל אביב; חומי נובנשטרן, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל; כמיל  סארי, רשות העתיקות, מינהל שימור; יעל סיון-גייסט, משרד הפנים, מניהל התכנון; עדי סלע וינר, רשות העתיקות, מינהל שימור; עירית עמית, איקומוס ישראל, אוניברסיטת בר אילן; רז עפרון, רשות העתיקות, מינהל שימור; יעל פורמן-נעמן, רשות העתיקות, מינהל שימור; יובל פלד, רשות הטבע והגנים; מעיינה פליס, הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות; רבקה צבי, אוניברסיטת חיפה; צביקה צוק, רשות הטבע והגנים; זוהר צפון, הקרן הקיימת לישראל; אלישבע קמייסקי, רשות העתיקות, טיפול בממצאים ומעבדות; גובי קרטס, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל; נוגה ראב"ד, איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל; ליבנה רונן-שואף, משרד הפנים, מינהל התכנון; לריסה שנידטקינד, האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע; שרון תג'ר, הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות.


 
 
 

site built by tetitu
 קרדיט