spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מאמרים


תכנית הכשרה מעשית והתעדה בשימור


משמרים מוכרים - רשימת משמרי המורשת הבנויה

קול קורא למשמרים ותיקים בתחום המורשת הבנויה, 2014

קול קורא להגשת מועמדות, 2014

כנס סיום מחזור א' - הזמנה

כנס סיום מחזור א' - תמונות

כנס סיום מחזור א' - דברים על ול-גיורא ויעקב

כנס סיום מחזור א' - שימור בעולם תחרותי

כנס סיום מחזור ב' - הזמנה

קול קורא להגשת מועמדות, 2015
תכנית הכשרה מעשית למשמרי המורשת הבנויה
מיכאל כהן, שלי אן פלג


לימודים במרכז הבין-לאומי לשימור בעכו
תכנית ההכשרה המעשית למשמרי המורשת הבנויה היא מיזם משותף לרשות העתיקות, למועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, לרשות הטבע והגנים, למינהל התכנון של משרד הפנים ולתכנית "ציוני דרך" של אגף מורשת במשרד ראש הממשלה. ראש מינהל שימור ברשות העתיקות, רענן כסלו, יזם את התכנית, והיא מתקיימת בגיבוי מקצועי של איקרום (ICCROM), המרכז הבין-לאומי ללימודי שימור ושחזור של נכסי תרבות. בתכנית מלמדים מיטב המומחים בארץ.
 
לתכנית ההכשרה שתי מטרות:
 
1. לקדם ולהעלות את הרמה המקצועית של משמרי המורשת הבנויה, המועסקים על ידי הגופים השותפים.
2. לקדם מודעות למקצוע המשמר בישראל וליצור הכרה מערכתית בקיומו.

התנסות בבנייה יבשה באבן בגן הלאומי יחיעם
הרציונל של התכנית. שימור המורשת הבנויה, על ההתמחויות השונות שבה, כמו שימור פסיפסים ופרסקאות, מחייב ידע במגוון נושאים ומיומנויות. המשמר נדרש להבין את הגישות הרווחות בשימור שמקורן בעקרונות השימור ובאתיקה המקצועית; להיות בעל ידע בחומרי בנייה, בטכנולוגיות בנייה עתיקות, בגורמי בליה והרס, בתיעוד ובתכנון השימור; וכמובן להיות בעל ידע טכני וליישם את כל אלה בהתערבות המשמרת.
 
בשנים האחרונות חלה התפתחות ניכרת בלימודי השימור בישראל. כיום, קיימים מסלולי לימוד אקדמיים שעניינם שימור המורשת, ומגוון קורסים, השתלמויות קצרות, ימי עיון, סיורים והכשרות לא פורמליות בשימור. עם זאת, הקורס האחרון להכשרה מעשית נערך בשנת 1995 ברשות העתיקות, והצורך בתכנית הכשרה מקצועית ומעשית למשמרים הפך לצו השעה.
 
קורס השימור. קורס השימור המעשי ניצב במרכזה של תכנית ההכשרה. הוא מתקיים במרכז הבין-לאומי לשימור ע"ש העיר רומא בעכו העתיקה ובמספר אתרים נוספים. סדנאות מעשיות מתקיימות במבצר יחיעם, בבית שאן, בקיסריה, בתל אביב, במגדל צדק ובממשית. משך הקורס 24 מפגשים יומיים הנמשכים חמישה חודשים. בסה"כ המשתתפים בו מקבלים 192 שעות הכשרה בשימור המורשת.

שימור לבני בוץ בתל בית שאן
בקורסים השתתפו משמרים מרשות העתיקות, מרשות הטבע והגנים ומהמגזר הפרטי. תנאי הקבלה לקורס כוללים ריאיון בוועדת קבלה מקצועית, שכללה נציגים מהגופים השותפים, נציג אקדמיה ונציג מהמגזר הפרטי. דרישות הסף לקבלה היו ניסיון בעבודה מעשית של 4 שנים ועבודה בתחום. הקורס כולל חובת הגשה של תרגילים, ובסיומו נדרשים המשתתפים להגיש עבודת גמר שנושאה הוא פרויקט שביצע המשמר המגיש. מטלות אלו הן תנאי לקבלת תעודת משמר מוכר על ידי הגופים השותפים לתכנית.
 
רשימת משמרים מוכרים. הגופים השותפים לקחו על עצמם לקדם את ההכרה במקצוע משמר המורשת הבנויה בישראל ולמסד אותו. בכך, ועם פתיחת התכנית, עומדת התחייבותם להעסיק רק משמרים הנושאים תעודת משמר מוכר, המונפקת בידי תכנית ההכשרה המופעלת מטעמם.

דוגמה לתעודה של משמר מוסמך
נכון לקיץ 2015, רשימת המשמרים המוכרים על ידי הגופים השותפים לתכנית ההכשרה מונה 73 משמרים. 34 משמרים בעלי ותק של למעלה מ-20 שנה בתחום ("דור המדבר") ו-39 בוגרי מחזורי א' ו ב' של תכנית ההכשרה המעשית. הרשימה מפורסמת באתרי האינטרנט של השותפים.
 
לסיכום, ב-14 ביולי השנה התקיים במוזאון ארץ ישראל כינוס משמרים, שציין את סיום מחזור ב' בתכנית הכשרה מעשית למשמרי המורשת הבנויה. מחזור שלישי של התכנית ייפתח בינואר 2016.
 
ההשקעה בבניית כוח האדם המקצועי עתידה להשפיע על רמת השימור של נכסי המורשת התרבותית במדינת ישראל. הגופים האמונים על המורשת וגם בוגרי קורס המשמרים, נושאים באחריות לפעול בגישה מקצועית למען שימור מקצועי של אתרי העתיקות ומבנים היסטוריים.
 
תכנית ההכשרה תמשיך לפעול ולקיים קורסים בסיסיים וקורסי התמחויות, ימי השתלמות והעשרה למשמרים, ובכך תתרום לקידום מקצוע המשמר ולהתעדה מוכרת בתחום.

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
אוגוסט 2015
 
 
 
 

site built by tetitu
 קרדיט