spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מאמרים


תכנית הכשרה מעשית והתעדה בשימור


משמרים מוכרים - רשימת משמרי המורשת הבנויה

קול קורא למשמרים ותיקים בתחום המורשת הבנויה, 2014

קול קורא להגשת מועמדות, 2014

כנס סיום מחזור א' - הזמנה

כנס סיום מחזור א' - תמונות

כנס סיום מחזור א' - דברים על ול-גיורא ויעקב

כנס סיום מחזור א' - שימור בעולם תחרותי

כנס סיום מחזור ב' - הזמנה

תכנית הכשרה מעשית למשמרי המורשת הבנויה
קול קורא להגשת מועמדות, 2015


 
 
רקע
עבודת השימור של המשמר  בשטח דורשת ידע ומיומנויות, הכוללים את הבסיס הפילוסופי, התאורטי והבנת תהליך השימור משלב התיעוד, התכנון השימורי, הכרת שיטות טכנולוגיות, הכרת  חומרים ליישום ויכולת ניהול ועבודה בצוות.
המורכבות של תהליך השימור מחייבת מגוון רחב של מיומנויות, שכל אחת מהן היא התמחות בפני עצמה.
 נוסף למיומנות המעשית נדרש המשמר לדרך חשיבה ייחודית כחלק מתפיסה פילוסופית מחשבתית, המעצבת את תחום השימור והקובעת את העקרונות והאתיקה השימוריים.
 
בשנים האחרונות חלה התפתחות ניכרת בתחום הלימוד של נושאי השימור בישראל. קיימים מסלולי לימוד וקורסים מקומיים לשימור מורשת התרבות ברמות שונות: אקדמית, השתלמויות קצרות, ימי עיון, סיורים והכשרות לא פורמליות. עם זאת, מגוון הקורסים חלקי בלבד, ואיננו מקיף את כל תחומי השימור באופן מובנה. לכן נולד הצורך בתכנית הכשרה מקצועית ומעשית למשמרים שעד כה התקיימו בה שני מחזורים.
 
לביצוע התכנית חברו יחד: רשות העתיקות, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, רשות הטבע והגנים הלאומיים ומנהל התכנון של משרד הפנים בחסות תכנית "תמר" לשימור מורשת התרבות בישראל במשרד ראש הממשלה.

מטרת התכנית

מטרות התכנית הם יצירת מסלול מתקדם להכשרה מקצועית והעשרה של המשמרים העובדים בתחום המורשת הבנויה והעלאת הרמה המקצועית וההכרה במקצוע המשמר בישראל.
 
התכנית תקנה מיומנויות בסיסיות בשימור המעשי מתוך ראייה רחבה של תהליך השימור.
 
התכנית נערכת בגיבוי מקצועי של איקרום (ICCROM).

מידע כללי על הקורס

 • הקורס מתקיים במרכז השימור הבינלאומי ע"ש העיר רומא, עכו העתיקה  (למעט סדנאות חוץ).
 • הקורס יימשך 24 פגישות של יום לימודים מלא אחת לשבוע, 09:00 – 17:00
 • בהתאם לתכנית יתקיימו מספר ימי לימוד ברצף לצורך סיורים או סדנאות
 • התכנית מורכבת מלימודים תאורטיים והתנסות מעשית בסדנאות באתרים שונים
 • בכל מחזור ישתתפו עד 25 משמרים
 • עלות ההשתתפות בתכנית היא כ-3000 ₪

הליך הקבלה לקורס

לתכנית יתקבלו משמרים שעומדים בתנאי הקבלה:
 • 4 שנים לפחות של עבודות שימור יישומיות וטכניות באתרים ארכאולוגים או במבנים היסטוריים (יש לצרף המלצות)
 • בעלי יכולת לקרוא תכניות עבודה (שרטוט אדריכלי)
 • בעלי יכולת כתיבה לצורך הכנת תכנית עבודה וכתיבת דוח מסכם
 • בעלי היכרות בסיסית עם המחשב
 • ריאיון קבלה על ידי ועדת קבלה של נציגי הארגונים השותפים ואנשי מקצוע עצמאיים

מטלות ותנאים

 • חובת השתתפות ב- 80% מימי הלימודים
 • עמידה במטלות התכנית  (תרגולים, תרגילים ומטלות להגשה)
 • התנאי לסיום הקורס – הגשת עבודת גמר 

תנאי הסמכה והתעדה

למסיימי התכנית אשר יעמדו בכל המטלות תוענק תעודת משמר.
 • התעודה באישור מקצועי של רשות העתיקות, המועצה לשימור אתרי מורשת, רשות הטבע והגנים בגיבוי של איקרום ובחסות תכנית "ציוני דרך" במשרד ראש הממשלה .
 • המסיימים יצורפו לרשימת משמרים מאושרת על ידי הגופים השותפים בתכנית.
 • רק המשמרים ברשימה יוכלו לזכות בביצוע עבודות שימור במסגרת הפעילות של הגופים השותפים בתכנית

נושאי הלימוד

 1. שיטות בנייה וחומרי בנייה עתיקים ומסורתיים
 2. מבואות כלליים לשימור המורשת הבנויה
 3. תהליך השימור הפיזי
 4. מיומנויות נלוות לעבודות שימור
 
 יש למלא את נספח א'  כנדרש.
 
> להורדת כל מסמכי התכנית

 
------------------------
10 במרס 2015
 
 
 

site built by tetitu
 קרדיט