מאז הקמתו של מינהל שימור ברשות העתיקות, בשנת 2009, הוא מקדם את העיסוק המקצועי בשימור המורשת בישראל בשיתוף פעולה עם הוועד הישראלי לאונסקו, עם תכנית מורשת ועם גופים וארגונים העוסקים במורשת בזירה המקומית ועם מוסדות אקדמיים. עם הנושאים שקידם המינהל אפשר למנות את עריכת מילון המונחים בשימור, הכשרות משמרי המורשת הבנויה, התעדה בשימור, אתיקה בשימור המורשת בישראל, מדיניות שימור ואת ייסוד הכינוס הארצי לשימור מורשת התרבות.
 
המאמר מתמקד במיסוד הכינוס הארצי לשימור ובמטרותיו. הוא סוקר את ארבעת הכינוסים שנערכו בין השנים 2012-2018, ועומד על מאפייניו ועל ייחודו של הכינוס כבמה מרכזית בתחום שימור המורשת בישראל. 
 

שימור מורשת התרבות, מס' 02. ירושלים : רשות העתיקות, תשע"ט-2019.
> לקובץ המאמר (הורדה מקטלוג ספריית רשות העתיקות)