spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מאמרים


כנסים וסדנאות


הכינוס הארצי לשימור מורשת התרבות בישראל, 2012–2018

הכינוס הארצי ה-4 לשימור מורשת התרבות, 2018

הכינוס הארצי ה-2 לשימור מורשת התרבות - מאמרי הכינוס

הכינוס הארצי ה-3 לשימור מורשת התרבות, 2016

הכינוס הארצי ה-2 לשימור מורשת התרבות, 2014

כינוס ארצי - בזכות המקום, 2010
הכינוס הארצי ה-1 לשימור מורשת התרבות, 2012
יעל פורמן-נעמן


מינהל השימור ברשות העתיקות יזם כנס שנתי בשימור מורשת התרבות. מטרת הכינוס היא ליצור במה לחשיפת העשייה והמחקר בתחומי השימור בישראל (ארכאולוגיה, אדריכלות, מוזאונים, נוף, ארכיונים וכדומה).
 
התועלות הצפויות ממיסוד כנס שימור ארצי הן: לקדם את שיח השימור בישראל, לחשוף את העשייה ואת החידושים בתחומי השימור בארץ ובעולם, שיתוף ידע וניסיון נרכש, יצירת הזדמנות להידוק שיתופי פעולה בתחום שימור מורשת התרבות בארץ, קידום צוות מקצועי של משמרים, של אדריכלים ושל מתכננים הרגישים לשימור, הגברת המודעות לנושא שימור המורשת על גווניה בקרב הציבור הרחב ובקרב הקהילה המקצועית והאקדמית ויצירת תשתית לפרסום מדעי ומקצועי בשימור בשפה העברית.
 
כדי ליצור שיתוף פעולה רחב בין גופי השימור בארץ לבין האקדמיה, קמה ועדת היגוי, ששותפים בה נציגי גופים מספר, העוסקים בעשייה ובמחקר בנושא. ועדת ההיגוי היא גוף דמוקרטי, המתווה את הדרך של הכינוסים. מתוכה תקום ועדה מצומצמת לכל כינוס, שתקדם את ענייני הכינוס על כל היבטיו.
 
שותפים בוועדת ההיגוי נציגי הגופים האלה: איקומוס ישראל; בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים; רשות העתיקות, מינהל שימור; משרד הפנים, מינהל התכנון; רשות הטבע והגנים; הוועד הישראלי לאונסקו; ועדת מורשת עולמית ; פורום אונסקו אוניברסיטאות ומורשת; איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל; ארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות; המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל; איגוד המתכננים בישראל; עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל; האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע; אוניברסיטת בר אילן; הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל; אוניברסיטת חיפה; האוניברסיטה העברית בירושלים; אוניברסיטת תל אביב; המכללה האקדמית גליל מערבי.

 
הכינוס הארצי ה-1 לשימור מורשת התרבות, 2012
ארבעים שנה לאמנת המורשת העולמית - עבר, הווה, עתיד - מבט מקומי
 
 
בנובמבר 2012 ימלאו 40 שנה לאמנת המורשת העולמית. האמנה שהפגישה את מורשת הטבע עם מורשת התרבות, תרמה רבות להעלאת המודעות לצורך בהגנה על משאבי המורשת בעולם ולשימורם.
בכינוס יידונו התמורות שחלו בפרשנות של האמנה למורשת עולמית, באמנות דומות ובהמלצות למיניהן, במהלך ארבעת העשורים, ויוצגו היבטים מגוונים של המחקר, העיון והעשייה בתחום שימור המורשת בישראל.
הכינוס יתקיים ב"בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב", ירושלים, ב-22 בנובמבר 2012.
ועדת הכנס: פרופ' מייק טרנר, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב; פרופ' עירית עמית כהן, אוניברסיטת בר אילן ואיקומוס ישראל; יעל פורמן-נעמן, רשות העתיקות-מינהל שימור; אדר' יוסי קליין, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב.
 
 
---------------------
אפריל 2012


 
 

site built by tetitu
 קרדיט