מטלות הקורס

מטלת בית 1. עקרונות ואתיקה בשימור ובארכיאולוגיה

מטלת בית 2. זיהוי בעיות הרס ובליה באתר

מטלת בית 3.

מטלת בית 4. לקראת "מסמך הבנות"


חדשות ארכיאולוגיות באינטרנט שימור אתרי עתיקות אגודת הידידים של רשות העתיקות הגן הארכיאולוגי בירושלים אתר סקר
Websites, text and photos © Israel Antiquities Authority Powered by teti-tu