אודות הקורס
כללי
הקורס יעסוק בהיבטים תיאורטיים ומעשיים בהגנה ושימור באתרים ארכיאולוגיים וממצאים, משלבי תכנון החפירה, במהלך החפירה ובסיומה, וכן בשלבי התכנון והשימור של אתר לתצוגה. מטרת הקורס לבנות בסיס להסכמה על ערכי המורשת הארכיאולוגית, לגבש שפה משותפת ותהליכי עבודה מתאימים לארכיאולוגים ולמשמרים. זאת מתוך כוונה לעודד גישה הרואה בשימור חלק בלתי נפרד מתפקידו של הארכיאולוג, וליצור בסיס איתן לשיתוף פעולה ברמה המקצועית והארגונית בין משמרים ממינהל שימור ותחום טיפול בממצאים לבין ארכיאולוגים מהמרחבים ומתחום חפירות וסקר ברשות העתיקות.

מטרת הקורס
א. להעמיק את ההבנה של תהליכי בליה והרס של חומרים וטכנולוגיות עתיקות, ולהכיר שיטות טיפול מעשיות בשימור אתרים וממצאים.
ב. להטמיע את השימוש בכלים מעשיים בשימור של האתר במהלך החפירה - משלב התכנון, החפירה, הכיסוי ו/או התצוגה של האתר.
ג. לפתח מיומנות בהערכת המשמעות של אתרים כבסיס לתהליך שימור האתר.
ד. להבהיר ולהגדיר את תפקידו של הארכיאולוג בשימור ובתכנון התצוגה של האתר ושל הממצאים. להבהיר ולהגדיר את תפקידו של המשמר בתהליך החפירה של האתר והכנת הממצאים לפרסום ותצוגה.
ה. להתנסות בשימור מעשי בטיפול בסוגי חומרים שונים.
ו. לבסס שפה משותפת ואמון מקצועי בין ארכיאולוגים למשמרים.

נושאי הקורס
1. עקרונות השימור ויישומם בארכיאולוגיה
2. טכנולוגיות עתיקות וחומרים עתיקים: מאפיינים, תהליכי בליה והרס
3. תהליך השימור
4. ממשקי התכנון

הכנת הקורס:
מינהל שימור, מחלקת מדיניות ומחקר (יעל אלף, יעל פ.נעמן)
תחום טיפול בממצאים (צביקה גרינהוט)
הדרכה באגף משאבי אנוש (גלי צברי)
ריכוז קורס והנחיה: יעל פורמן-נעמן ויעל אלף, מינהל שימור

קהל היעד: עובדי רשות העתיקות: ארכיאולוגים חופרים, מתכננים ומפקחים במינהל שימור


חדשות ארכיאולוגיות באינטרנט שימור אתרי עתיקות אגודת הידידים של רשות העתיקות הגן הארכיאולוגי בירושלים אתר סקר
Websites, text and photos © Israel Antiquities Authority Powered by teti-tu