משתתפים

מחזור II, נובמבר 2011-פברואר 2012
אבו ריע ראפע
ביטלר טניה
בן עמי דורון
גיני טלי
ון דן ברינק אדווין
זילברבוד אירנה
זלינגר יחיאל
חנא בוטרוס
טליס סבטלנה
כהן אמין רבקה
כהן מיכה
ליבמן לנה
לנדר ישעיהו
מרדר עופר
סעיד אגא נוהא
סרי גרגורי
עג'מי משה
רוזנטל עידו
רטנר מיכל
שטרן עדנה


חדשות ארכיאולוגיות באינטרנט שימור אתרי עתיקות אגודת הידידים של רשות העתיקות הגן הארכיאולוגי בירושלים אתר סקר
Websites, text and photos © Israel Antiquities Authority Powered by teti-tu