יחידה 4: ממשקי תכנון-שימור-ארכיאולוגיה
שימור בתכנון בישראלאדר' רז עפרון ואדר' רם שואף
חדשות ארכיאולוגיות באינטרנט שימור אתרי עתיקות אגודת הידידים של רשות העתיקות הגן הארכיאולוגי בירושלים אתר סקר
Websites, text and photos © Israel Antiquities Authority Powered by teti-tu