יחידה 4: ממשקי תכנון-שימור-ארכיאולוגיה
ארכיאולוגיה ותכנון: מקרי מבחןד"ר צביקה גרינהוט
חדשות ארכיאולוגיות באינטרנט שימור אתרי עתיקות אגודת הידידים של רשות העתיקות הגן הארכיאולוגי בירושלים אתר סקר
Websites, text and photos © Israel Antiquities Authority Powered by teti-tu