יחידה 1: עקרונות השימור ויישומם בארכיאולוגיה
ערכי האתר כבסיס לשימורפרופ' מייק טרנר
חדשות ארכיאולוגיות באינטרנט שימור אתרי עתיקות אגודת הידידים של רשות העתיקות הגן הארכיאולוגי בירושלים אתר סקר
Websites, text and photos © Israel Antiquities Authority Powered by teti-tu