יחידה 2: טכנולוגיות עתיקות וחומרים עתיקים, מאפיינים ותהליכי הרס ובליה
ממצא אורגאני עתיק, מבוא לתהליכי בליה ושימורמימי לביא, המכון לארכיאולוגיה באונ' העברית
חדשות ארכיאולוגיות באינטרנט שימור אתרי עתיקות אגודת הידידים של רשות העתיקות הגן הארכיאולוגי בירושלים אתר סקר
Websites, text and photos © Israel Antiquities Authority Powered by teti-tu