יחידה 2: טכנולוגיות עתיקות וחומרים עתיקים, מאפיינים ותהליכי הרס ובליה
השפעת החפירה על הממצאיםיורם סעד ויעל אלף
חדשות ארכיאולוגיות באינטרנט שימור אתרי עתיקות אגודת הידידים של רשות העתיקות הגן הארכיאולוגי בירושלים אתר סקר
Websites, text and photos © Israel Antiquities Authority Powered by teti-tu