יחידה 2: טכנולוגיות עתיקות וחומרים עתיקים, מאפיינים ותהליכי הרס ובליה
אבןז'אק נגר
חדשות ארכיאולוגיות באינטרנט שימור אתרי עתיקות אגודת הידידים של רשות העתיקות הגן הארכיאולוגי בירושלים אתר סקר
Websites, text and photos © Israel Antiquities Authority Powered by teti-tu