יחידה 1: עקרונות השימור ויישומם בארכיאולוגיה
פתיחה: ארכיאולוגיה ושימור המורשתיעל אלף ג'ון זליגמן
חדשות ארכיאולוגיות באינטרנט שימור אתרי עתיקות אגודת הידידים של רשות העתיקות הגן הארכיאולוגי בירושלים אתר סקר
Websites, text and photos © Israel Antiquities Authority Powered by teti-tu