במפה זו מסומנים כל האתרים בהם פעל תחום שימור שעליהם קיים תקציר באתר, בדיוק של קילומטר רבוע אחד. המפה הכללית מחולקת לשבעה אזורי משנה, שאליהם ניתן להגיע באמצעות לחיצה על האזור במפה עצמה או על אחד האזורים המופיעים ברשימה מתחת למפה. עם בחירתו של אזור מסוים נפתח חלון ובו הגדלה של מפת האזור הנבחר. כאן אפשר לבחור את האתר הרצוי, ובאמצעות לחיצה על שם האתר יפתח תקציר מלווה בתמונות מהפרוייקט.