> הורדת קובץ (PDF 3mb) באנגלית
 

 
המרכז הבינלאומי לשימור ע"ש העיר רומא, עכו העתיקה
 "Saving the Stones: Practical Conservation Training Internship"
ינואר 2010