פרויקט רהבימד יצא לדרך בשנת 2004, במסגרת תכנית יורומד הריטג' של האיחוד האירופי שהושקה בשנת 1998. מטרת התכנית היא חיזוק היחסים וקידום הדיאלוג התרבותי בין האיחוד האירופי ומדינות אגן הים התיכון, על ידי  תמיכה במאמציהן בשיקום המורשת התרבותית. היעד העיקרי של התכנית הוא להפוך את הדאגה והשימור של העבר הים-תיכוני לאחד מאבני היסוד בעתידו של האזור.
בישראל, רשות העתיקות היא הגוף החתום על שיתוף הפעולה בפרויקט רהבימד והמתאמת שלו בארץ.
יעדיו של פרויקט רהבימד הם:
- לקדם את פעולות השיקום והתחזוקה של המורשת הבנויה, במדינות אגן הים התיכון, כמרכיבים בפיתוח בר-קיימא.
- לתרום לשיפור איכות החיים של אוכלוסייה נרחבת באזור הים התיכון.
- לשמר את הזהות ההיסטורית והתרבותית של הארכיטקטורה הים תיכונית.
- ליצור רשת רב-לאומית של מומחים במגוון השטחים של שיקום ותחזוקת מבנים.
קהלי היעד של הפרויקט כוללים: פוליטיקאים ומומחים מגופים ממשלתיים, אזוריים ומקומיים; סוכנים של שיקום ותחזוקה; אנשי מקצוע - בנאים, אומנים, אקדמאים ויצרנים; משתמשים - הדיירים בארכיטקטורה מסורתית.

לצד הגדרת היעדים והקהלים, הוגדרו יעדים אופרטיביים, אותם ביקשו יוזמי הפרויקט להשיג במהלכו. המרכזיים ביניהם היו:
א. ליצור גוף ידע בנושא שיקום ותחזוקה של ארכיטקטורה מסורתית, המתמחה בנושאי חקיקה, ניהול וטכניקות שיקום.
ב. למסד את השימוש במתודולוגיה רב-תחומית לשיקום ותחזוקה ברת-קיימא למבנים.
ג. ליצור התמחות בתחום שיקום הארכיטקטורה המסורתית ולהכשיר מומחים לשיקום, שיישמו מתודולוגיה מוצעת.
ד. להקים ארבעה פיילוטים בכוונה להבטיח הכשרה מעשית למומחים.
ה. לארגן פעילויות הכשרה, הפצה ושיח בענייני שיקום ותחזוקה.
ו. להפיק ולהפיץ פרסומים בנושאי שיקום ותחזוקת מבנים בקטגוריה של ארכיטקטורה מסורתית ים תיכונית.

רשת המומחים. מתודולוגית השיקום כפי שהתגבשה על ידי צוותי המומחים כוללת מתודולוגיה לשיקום אורבני ומתודולוגיה לשיקום מבנה. שני המסמכים הללו ומסמכים נוספים נגישים לציבור דרך אתר האינטרנט של הפרויקט שכתובתו: http://www.rehabimed.net/www_ang/index_ang.htm.
רשת המומחים עסקה בין היתר ביצירת מאגר מידע של התנסויות בשיקום אורבני ובשיקום מבנים באגן הים התיכון. מאגר זה עתיד להתפרסם ולהיות זמין אף הוא באינטרנט.
כנסים וסמינרים. שני כנסים בינלאומיים בנושאי השיקום התקיימו כחלק מהפרויקט. הראשון התקיים במרסיי, צרפת (ספטמבר 2005) ועסק בנושא "שיקום ארכיטקטורה ים תיכונית מסורתית". השני התקיים ככנס מסכם של הפרויקט, בברצלונה ספרד (יולי 2007) ונושאו היה "ארכיטקטורה מסורתית ים תיכונית, הווה ועתיד".
במהלך הפרויקט התקיימו ארבעה סמינרים, במדינות שהן השותפות הראשוניות בפרויקט – ספרד, צרפת, קפריסין, מצרים, מרוקו, תוניס. השתתפו בהם גם נציגי המדינות שהן שותפות משניות בפרויקט. סמינר ראשון בנושא "שיקום נוף אורבני", התקיים בלפקרה ובניקוסיה, קפריסין (נובמבר 2005). סמינר שני בנושא "שיקום ובעלי מלאכות", התקיים בקהיר, מצרים (פברואר 2006). סמינר שלישי בנושא "שיקום ופעולה חברתית", התקיים במרקש, מרוקו (מרץ-אפריל 2006). סמינר רביעי בנושא "שיקום ותיירות ברת-קיימא", התקיים בקיירון, תוניס (יוני 2006). בכל הסמינרים השתתפו נציגים מישראל.
יעדיו המוגדרים של פרויקט רהבימד הושגו במהלך שלוש שנות קיומו. פרויקט רהבימד יצר בסיס ידע בו מרוכזים נתונים, מתודות לשיקום מבנים ולשיקום אורבני, רשת מומחים ומאגר מידע על פרויקטי שיקום. כל אלו נגישים כיום לציבור הרחב, ובתוכו לבעלי מקצוע, מעצבי מדיניות ומקבלי החלטות. עם זאת, שיקומה של הארכיטקטורה המסורתית הים-תיכונית היא משימה ארוכת טווח, המוטלת על מדינות אגן הים התיכון, קהילות ופרטים בתוכן, כל מדינה בגבולותיה וכולן ביחד כמרחב גיאוגרפי בעל מאפיינים מאחדים.
מרבית השותפים בפרויקט הביעו את מחויבותם לרעיונות של רהבימד, את נכונותם להפיץ את המסר ואת כוונתם להמשיך לפעול לשיקום הארכיטקטורה המסורתית הים תיכונית. פעולתם של אלו במדינותיהם, בתוך המוסדות אותם הם מייצגים ומחוץ להם, לבטח יקדמו בשנים הבאות את המודעות ואת שיקומה בפועל של המורשת הים-תיכונית.