spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מאמרים


שיקום ארכיטקטורה מסורתית ים תיכונית, כנס דיר חנא


מבוא - כנס דיר חנא בנושא שיקום ארכיטקטורה מסורתית ים תיכונית

ברכת ראש המועצה המקומית דיר חנא

דבר מנהל תחום שימור ברשות העתיקות

פרויקט רהבימד - שיקום ארכיטקטורה מסורתית ים תיכונית, 2004 – 2007

"שיקום ונוף" - סמינר לפקרה (Lefkara), קפריסין

"שימור ומלאכות מסורתיות" – סמינר קהיר

"שיקום ופעולה חברתית" - סמינר מרקש, מרוקו

רשימות על היבטי השיקום הפיזי

שיקום חברתי – בין הרשויות לבין האזרח: המקרה של עכו

השיקום מהיבט כלכלי – תיירותי

חסמים בפני שיקום המורשת הערבית הבנויה בישראל

עכו העתיקה - פיילוט שיקום מבני מגורים בגוש 10

הדר הכרמל - החייאה עירונית, שימור וקהילה

דיר חנא – הגלעין ההיסטורי של הכפר
תוכן עניינים


דברי פתיחה

מיכאל כהן   יעל נעמן   
מבוא - כנס דיר חנא בנושא שיקום ארכיטקטורה מסורתית ים תיכונית

 
סמיר חוסיין 
דבר ראש המועצה המקומית דיר חנא

רענן כסלו 
דבר מנהל תחום שימור ברשות העתיקות   


פרויקט רהבימד

מיכאל כהן   יעל נעמן 
פרויקט רהבימד - שיקום ארכיטקטורה מסורתית ים תיכונית, 2004-2007

אבי מוסרי 
"שיקום ונוף" - סמינר לפקרה (Lefkara), קפריסין

 
רם שואף 
"שימור ומלאכות מסורתיות" - סמינר קהיר   

פרנסין דוידי
"שיקום ופעולה חברתית" - סמינר מרקש, מרוקו   


מורכבות ואתגרים בשיקום ארכיטקטורה מסורתית

עפר כהן
רשימות על היבטי השיקום הפיזי

 
סאמי הוארי
שיקום חברתי - בין הרשויות לבין האזרח: המקרה של עכו

אילן בן יוסף
השיקום מהיבט כלכלי - תיירותי
 

ראסם ח'מאיסי
חסמים בפני שיקום המורשת הערבית הבנויה בישראל


מקרי מבחן - הישגים ולקחים

כמי זריהן-הלר
עכו העתיקה - פיילוט שיקום מבני מגורים בגוש 10  

יעל סיון-גייסט
הדר הכרמל - החייאה עירונית, שימור וקהילה   

בצלאל רנות
דיר חנא - הגלעין ההיסטורי של הכפר    


נספח

הכנס בתמונות       


site built by tetitu
 קרדיט