spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מאמרים


שיתופי פעולה בינלאומיים


פרויקט ניקר - ההשפעה של רעידות אדמה על נכסי מורשת התרבות, 2009 - 2012

פרויקט רהבימד - שיקום ארכיטקטורה מסורתית ים תיכונית, 2004 - 2007

פרויקט דלתא - מערכת תרבותית אזורית, 2002 - 2005

פרויקט טמפר - תוכניות מימשק לאתרים הפרהיסטוריים עובידייה ושער הגולן, 2002 - 2005
קורס לניהול וארגון מידע הנוגע לשימור מורשת התרבות, 2005 (05ARIS)
שחר פוני


קורס 05ARIS  (Architectural Records, Inventories and Information Systems for conservation)
נערך במהלך חודש אפריל 2005 באיקרום (Icrrom) רומא, בשיתוף עם מכון גטי (Getty) לשימור. הקורס עסק בנושא ניהול וארגון מידע הנוגע לשימור מורשת התרבות הבנויה, והשתתפו בו 16 נציגים ממדינות שונות.

מבנה הקורס ותכניו

הקורס התנהל בארבעה מישורים כמפורט להלן:
1. בחינת דוגמות ממדינות שונות של ניהול וארגון מידע בנושא שימור המורשת הבנויה.
2. הרצאות אודות ניהול וארגון המידע הנוגע לשימור המורשת: יצירת מאגר נתונים, בניית רשימות מצאי, יצירת שכבות מידע, עיבוד וניתוח המידע ושילובו כחלק ממהלך תכנון שימור האתר.
3. עבודה מעשית: תיעוד כיכר עירונית (הסמוכה ל ICCROM): שימוש באמצעי מדידה מתקדמים, עיבוד תמונות ועוד.
4. סיורים לימודיים.
 
מהלך הקורס
שבוע 'מקדים'
1. היכרות עם המוסדות המארגנים (ICCROM ו-Getty) על יחידותיהן השונות, היכרות עם מבנה הקורס ומטרותיו.
2. הצגת 'ספריות וירטואליות' לשימור מורשת התרבות הבנויה.
3. הצגת מערכות ניהול המידע הקיימות בכל מדינה (הצגה על ידי המשתתפים עצמם).

שבוע ראשון

הרצאות:
1. התיעוד האדריכלי, החל מהתקופות הקדומות ועד היום.
2. אמצעי התיעוד והמדידה השונים: מדידה 'ידנית',  Distometer, Theodolite, Total Station, Stereo Photogrammetry, 3D Laser Scanning.
3. עיבוד תמונה (Single Image Rectification), הצבת תמונות במערכת תלת מימדית.
עבודה מעשית:
1. מדידת Piazza Mercanti (סמוך ל ICCROM) לפי אמצעי המדידה השונים, עיבוד צילומי חזיתות הכיכר.
2. שימוש במערכת קטלוג דיגיטלית. 
סיור לימודי: ארכיון הוותיקן

שבוע שני

הרצאות
1. התיעוד כחלק ממהלך פרוייקט.
2. קביעת סוג ורמת התיעוד בהתאם לאופי הפרוייקט.
3. הפצת המידע, שיתוף במידע ויצירת 'מיכל מידע בין לאומי'.
עבודה מעשית:
1. הצבת הצילומים במערכת תלת-מימדית (AUTOCAD) עד לכדי קבלת מודל תלת-מימדי.
2. יצירת שכבות מידע שונות במערכת התלת-מימדית בעזרת שימוש בתמונות סטריאו.
סיור לימודי: הרקולנום, דרום איטליה

שבוע שלישי

הרצאות:
1. עיבוד המידע: יצירת שכבות מידע.
2. סטנדרטים ליצירת רשימות מצאי, רמות תיעוד שונות.
3.פורטוגל (מקרה מבחן): יצירת מאגר המידע הממוחשב: 'מפת סיכון', תיעוד מבנה, תיעוד אזור/שכונה, שימוש במערכת GIS.
4. ניהול ארכיון דיגיטאלי: איטליה ופרו (מקרי מבחן)

שבוע רביעי

הרצאות:
1. תיעוד אפקטיבי: בחירת רמת התיעוד הנכונה בהתאם למקרי מבחן: ניו אורלינס, ניו מקסיקו.
2. הצגה תלת-מימדית.
3. שימוש בטכנולוגיית 'מציאות מדומה' להמחשת והצגת אתרי מורשת.
עבודה מעשית:
עיבוד מתקדם והצגת תוצאות העבודה על מקרה המבחן.
סיור לימודי:
כנסיית Santa Maria Antiqua בפורום הרומי: שימור ותיעוד אתר ארכיאולוגי.

סיכום והמלצות

עיקרו העיוני של הקורס עסק בניתוח התיעוד ובבניית מאגרי מידע, מתוך ניסיון להגדיר קווים מנחים להכנת מאגרי מידע שעניינם שימור המורשת. חלקו המעשי של הקורס כלל התנסות באמצעי מדידה מתקדמים ובתוכנות לניתוח מידע הנוגע לשימור מורשת התרבות הבנויה. יש לציין כי התופעה שבה גופים שונים (ציבוריים ופרטיים), העוסקים בשימור המורשת הבנויה באותה מדינה, אינם מתואמים ביניהם בכל הנוגע לתיעוד המידע, ליצירת מאגרי מידע ולהפצתו, אופיינית למרבית המדינות שנציגיהם נטלו חלק בקורס זה. בעיה זו נדונה בהרחבה במהלך הקורס.
 
יישום המידע: העדר מסגרת אחת לניהול המידע הנוגע לשימור המורשת הבנויה בישראל (קיימים בסיסי מידע חלקיים ולא מתואמים ברשות העתיקות, במועצה לשימור אתרים, בעיריות/מועצות מקומיות וכו'), העדר סטנדרטים אחידים, והעדר משאבים המופנים לתיעוד ולבניית מאגרי מידע היא בעיה מוכרת. המטרה של יצירת מאגר מידע ברמה הלאומית יכולה להתחיל מיצירת מאגר מידע לאתר יחיד בו מתקיים פרויקט שימור ששותפים בו ארגונים שונים. הידע הרב שרכשתי במהלך הקורס, והחשיפה למערכות אלו במדינות אחרות, מאפשרים לי היום לתרום ליישום יצירת מאגר מידע ארצי משותף.
 
תודותי לועד הישראלי, לאונסק"ו ולרשות העתיקות על שאיפשרו את יציאתי לקורס.

site built by tetitu
 קרדיט