spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מאמרים


מחקר


סינופיה צבעונית מתחת לפסיפס מלוד
שינויים בגישה לתכנון הקירוי מעל פסיפסים: המקרה של גן לאומי ציפורי
יעל אלף


קירוי מעל פסיפסים בישראל נועד בראש ובראשונה להגן על השרידים הארכיאולוגיים הרגישים מפני גשם, אך יש לו תפקיד חשוב גם בפרשנות ובתצוגה של האתר. המאמר בוחן את הקירויים שהוקמו מעל שלושה פסיפסים בגן הלאומי ציפורי, ומטרתו להציע קריטריונים להערכת העיצוב של הקירוי, כדי לסייע בתכנון של שינויים בקירוי קיים ושל קירוי חדש. תכנון של קירוי מעל פסיפסים הוא אתגר מתמשך בעשורים האחרונים (2003, Sivan; 2012, Demas & Roby; 2001, Teutonico). אין זה מפתיע, שכן התכנון, ההקמה והתחזוקה של הקירוי מציגים את המורכבות של התערבויות מודרניות באתרים ארכיאולוגיים החל בחפירה הארכיאולוגית, דרך השימור, הפרשנות והתצוגה וכלה בניהול השוטף של האתר ובתחזוקתו. השפעת הקירוי על המצב הפיזי של פסיפסים ושימורם נבדקה במחקר משותף של מכון גטי לשימור, England Historic ורשות העתיקות (Stewart, Neguer & Demas,2006; Alef & Neguer, 2014). המחקר המשותף שימש בסיס לגיבוש קריטריונים להגנת השרידים בתכנון של שינויים בקירוי קיים ושל קירוי חדש (2017, Neguer & Alef). מאמר זה יתמקד בניתוח הקירויים בציפורי בהתאמה לפרשנות ולתצוגה של הפסיפסים, כדי לגבש קריטריונים להערכת העיצוב של הקירוי.
 
 
 

שימור מורשת התרבות, מס' 02. ירושלים: רשות העתיקות, תשע"ט-2019.
> לקובץ המאמר (קטלוג ספריית רשות העתיקות)
 

site built by tetitu
 קרדיט