spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מאמרים


מילוני מונחים


מילון מונחים מאויר לדפוסי בליה של אבן (2008)

מילון מונחים בשימור המורשת הבנויה (2009)
מילון מונחים מאויר לתיעוד גרפי של רצפות פסיפס באתרן (2003)
ג'ק נגר


 

מילון המונחים המאויר לתיעוד גרפי של רצפות פסיפס באתרן (2003) הוא תוצאה של עבודה משותפת למכון גטי לשימור ורשות העתיקות. הוא נערך בפרויקט "פסיפס באתרו", ועודכן בקורס הכשרה טכנאי שימור פסיפסים שהתקיים בתוניסיה בשיתוף עם המכון התוניסאי הלאומי למורשת.
מטרתו של מילון מונחים זה היא ליצור אוצר מילים משותף וחד משמעי לתיעוד מצב ההשתמרות של רצפות פסיפס באתרן ושל ההתערבויות בהן. המילון בנוי בשני חלקים. האחד, מצב קיים, המוגדר במלל ובאיור, והשני, ההתערבות העכשווית, המוגדרת רק במילים.
זהו מילון מונחים כללי, מסמך "בסיס" שניתן להתאים ולהוסיף אליו מונחים לפי הצורך.

 
שכבות הפסיפס. צייר: חיים קפצ'יץ
מקרא
1. שכבת תשתית תחתונה - סטטומן (Statumen)
2. שכבת חומר מליטה על בסיס סיד ומלאנים גדולים - רודוס (Rudus)
3. שכבת  חומר מליטה על בסיס סיד ומלאנים עדינים - נקלאוס (Nucleus)
4. שכבת מצע דקה של חומר מליטה עשיר בסיד (Bedding layer)
5. שכבת אבני הפסיפס - טסלטום (Tessellatum)
 
 

 > הורדת קובץ מילון המונחים
 
 
 

site built by tetitu
 קרדיט