spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מאמרים


שונות


על אודות המדור לשימור פסיפסים

הנדסת שימור בישראל, 1988–2013

פרויקט שימור בית שאן

שימור מלווה חפירה

שימור מלווה חפירה, מדריך לחופר

תחום שימור בין השנים 1998 -2003
"ציוני דרך" בשימור המורשת הארכאולוגית, 2013 - 2015
רענן כסלו


במלאת 5 שנים לתכנית "ציוני דרך", להעצמת תשתיות המורשת הלאומית של ישראל, נערכה חוברת המציגה פרויקטים בשימור שבוצעו על ידי רשות העתיקות.
 
התכנית לשיקום, לשדרוג ולהעצמה של נכסי המורשת מקדמת את הטיפול באתרים ובכך את העברתם לדורות הבאים. נכסי המורשת, הארכאולוגית וההיסטורית כאחת, משקפים את פסיפס התרבויות שהתקיימו באזורנו, משחר התרבות האנושית ועד ימינו. מורשת זו משותפת למגוון קהילות, ולכן נדרשת רגישות גבוהה בטיפול בה. עם החלטת הממשלה ב-2010 על התכנית, הוקצו תקציבי מדינה למטרת שימור המורשת.
 
שימור אתרי המורשת, פיתוחם והורשתם לדורות הבאים הם עניין לאומי המשותף לכל הגורמים המעורבים בהם. מינהל שימור ברשות העתיקות מקדם את שימור מורשת התרבות בישראל בראייה ממלכתית של מכלול ערכיה. הודות לשיתוף הפעולה עם תכנית "ציוני דרך" של אגף מורשת במשרד ראש הממשלה, יכולנו לממש פרויקטים חשובים בשימור המורשת הארכאולוגית, בהם דאגנו לשימור הולם, לפיתוח אתרים וליצירת מנגנוני תחזוקה ובכך הבטחנו את המשך התועלת הציבורית מנכסי המורשת שטופלו. 
 
שימור האתרים נעשה בשלושה מישורים:
1. "אמץ אתר" – הדגש הושם על שילוב של הקהילה המקומית בעבודות השימור והפיתוח, לחיזוק המודעות הציבורית למשאבי המורשת. פעילות זו מאפשרת ליצור זיקה בין ילדי היישוב ומשפחותיהם למורשת התרבות העתיקה של המקום.
 

2. שימור והמחשת אתרים – הדגש על שימור, פיתוח והסדרה של אתרים ארכאולוגים מרכזיים. הכשרתם לקליטת קהל והתקנת מערכות שילוט והסבר מתקדמות מאפשרים לקרב את המבקרים למורשת.
 
3. הצלת אתרים – שימור אתרים זנוחים והצלתם מאבדן. אלו לא זכו לטיפול עד היום ונמצאים במצב של סכנה להמשך קיומם. ההתערבות באתרים אלו כוללת ביצוע פעולות להגנה, לשמירה ולתחזוקה של הממצאים. בחירת האתרים התבצעה על בסיס תבחינים מוגדרים אשר שיקפו את מצב ההשתמרות של הממצאים ביחס לערכיהם, לחשיבותם ההיסטורית והלאומית.
 
המטרות המשותפות לאגף מורשת ולמינהל שימור ושיתוף הפעולה בקידום הטיפול במורשת התרבותית, אפשרו לממש פרויקטים ברמה הגבוהה ביותר. זכינו לשותפים בשימור המורשת, בחשיבה מקצועית על ערכי המורשת ובהכרה במשמעותם התרבותית. אנו תקווה שתכנית "ציוני דרך" תמשיך בשנים הבאות ותאפשר לשמר את אתרי המורשת בישראל, להנגיש אותם ואת הידע על אודותם לציבור הרחב, ולתחזק אותם לאורך זמן.
 

תוכן החוברת:
 
מיכאל כהן
 
יערה שאלתיאל
 
רז עפרון
 
אבי משיח
 
יורם סעד
 
יעל אלף, עמית רוזנבלום
 
אילן פחימה ועידו רוזנטל
 
אמיר פרוינדליך, יעל פורמן־נעמן
 
עידו רוזנטל
 
ערן חמו, יערה שאלתיאל
 
ערן מרדכוביץ
 
אבי משיח, אריאל ענבר
 
יורם סעד
 
ג'ק נגר ואדר' רם שואף
 
 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
אוגוסט 2015
 
  
 
 
 

site built by tetitu
 קרדיט