קובץ ההנחיות שבמדריך "שימור מלווה חפירה" מיועד למנהלי המשלחות האריכאולוגיות, המבקשים לקבל רישיון חפירה מרשות העתיקות. הקובץ נועד להבהיר את הדרישות בנושא השימור, במטרה להקל על הצדדים בתהליך קבלת הרישיון.
 
תוכן העניינים
1. פתח דבר
2. מתן רישיונות חפירה בישראל
3. תנאים לקבלת רישיון חפירה, שימור מלווה חפירה
    א. תיאום ושיתוף פעולה
    ב. משמר
    ג. תכנית השימור
    ד. רמות ההתערבות בשימור אתר ארכאולוגי
    ה. תיעוד, תכנון ודוח מסכם
4. טופס התחייבות של מנהל החפירה לביצוע שימור מלווה חפירה

 
 
 
> להורדת המדריך (pdf, 476KB)