רשות העתיקות בשיתוף עיריית צפת, המחלקה לשירותים חברתיים במשרד השיכון באמצעות פרויקט שיקום השכונות ועמותת "לבנות ולהיבנות" חברו ליצירת פרויקט מיוחד ויוצא דופן בשם "נאמני שימור למורשת העיר צפת".

העיר העתיקה בצפת ידועה כאחת הערים העתיקות שנשתמרו בישראל וכמרכז רוחני יהודי. היקף המורשת האדריכלית שהשתמרה בעיר למן המאה ה-16 לספירה הוא ייחודי, והיא שופכת אור על אורחות החיים בעיר בעבר. מורשת העיר צפת ראויה אם כן להכרה ולהוקרה לא רק ברמה המקומית, כי אם גם ברמה הלאומית.


בצפת העתיקה שלובים כיום מרקם עירוני עתיק, מורשת אדריכלית היסטורית וחיים מודרניים.


עיקרו של פרויקט "נאמני שימור למורשת העיר צפת" הוא העמקת המודעות של הקהילה לעברה העשיר של העיר. קבוצת הנאמנים למורשת העיר עתידה להיות קבוצת עניין, המעורבת בתהליכי השימור והפיתוח, ובמעורבותה גם תוכל להשפיע על דמות העיר העתיקה בצפת.


מטרת הפרויקט היא גיבוש של קבוצת תושבים, המחויבים לנושא שימור המורשת. קבוצה זו תפעל בשיתוף הגופים הפועלים למען שימור המורשת בצפת העתיקה ובתיאום איתם. מטרה נוספת היא לקדם מהלך של הידברות בין התושבים לרשויות בצפת העתיקה בדבר עתידה של העיר.


הפרויקט צפוי להימשך שלוש שנים, 2011 - 2013. השלב הראשון הוא סדרת מפגשים, שבה יילמדו היבטים שונים של המורשת בצפת: היסטוריה, ארכיאולוגיה ושימור. בשלב זה הקבוצה תבחן אפשרויות לקידום תהליכי השימור של העיר. בהמשך, לפי כיווני הפעולה שתבחר הקבוצה, תותווה פעילותה ותכלול, בין היתר, המשך העשרה, פעולות קהילתיות, חינוכיות ואף מעשיות בתחום שימור המורשת.


מפגש ראשון לחשיפת הפרויקט התקיים ב- 22 בפברואר 2011, בבית יגאל אלון בצפת, במעמד ראש העיר.

 
לפרויקט נרשמו כ-35 מתושבי העיר.

> הזמנה למפגש חשיפת הפרויקט
> תכנית המפגשים, פברואר – יולי 2011