spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


רמלה
העיר ההיסטורית
פרוגרמה ראשונית לשימור ופיתוח תיירותי
שם המזמיןהחברה הממשלתית לתיירות
משךינואר 2005
מבצעים אדר' רם שואף
אורן שמואלי
 
מטרת הפרוייקט היתה ליצור בסיס מידע לפרוגרמה תיירותית-שימורית לעיר בראייה ארכיאולוגית, היסטורית ותרבותית. הפרוגרמה עתידה להציג את עושרה ורב-גוניותה של רמלה לציבור הרחב.
 
העיר רמלה הוקמה על ידי סולימאן בן עבד אלמלכ (715-705 לסה"נ) כבירת מחוז (ג'ונד) פלסטין. זו העיר ה'אזרחית' היחידה שנבנתה על ידי המוסלמים באזור ארץ-ישראל וסוריה. במהלך המאות הי'-הי"א לסה"נ חרבה רמלה בשל תקיפות הבדווים ורעידות אדמה תכופות, ורוב תושבי העיר עברו לירושלים. בשנת 1099 כבשו הצלבנים את העיר בדרכם לירושלים, והם החזיקו בה עד לכיבושה בידי הסולטן הממלוכי ביברס בשנת 1266. משנת 1917 נשלטה העיר על ידי ממשלת המנדט הבריטי ובשנת 1948 עברה לשלטון ישראלי עם כיבושה במבצע דני.
 
ברמלה מגוון של טכנולוגיות וסגנונות בנייה, כגון טכנולוגייה לאגירת מים מהתקופה האומיית (בריכת הקשתות) וטכנולוגיות הבנייה הצלבנית (המסגד הגדול) והעות'מאנית (העיר ההיסטורית).
 
באתרים ובמכלולים ההיסטוריים של רמלה ניכרות בעיות פיזיות הנובעות מהרס מכוון של מבנים ומרקמים היסטוריים; תוספות בנייה חדשות, לא מבוקרות, במבנים היסטוריים; שיפוץ מבנים היסטוריים בחומרים וטכנולוגיות לא מתאימים; עבודות יזומות של הרשויות, כמו עבודות תשתית גדולות הפוגעות ביסודות המבנים; ושימוש בציוד מכני כבד באזורים ההיסטוריים.
 
לצורך גיבוש הפרוגרמה וקידום השימור בעיר ערכנו סקר אורבני ראשוני שמבוסס על סקרים קודמים: סקר מנדטורי (שחלקו אבד) וסקר של פטרסן משנות ה-90 של המאה הכ'. הסקר כלל את כל המבנים המופיעים בסקרים הקודמים ומבנים נוספים שנמצאו רלוונטיים ללימוד ההיסטוריה של העיר. בתוך כך ערכנו ניתוח מפות ותצלומי אוויר מתחילת המאה הכ' ועד היום. הסקר כלל 27 אתרים בעיר העתיקה, רובם מרוכזים במתחם העיר העות'מאנית של רמלה.
 
חוברת הסקר כוללת תיאור של מבנים ואזורים, ניתוח התפתחות העיר והשפעת הפיתוח המודרני על המרקם ההיסטורי, חלוקת העיר העתיקה למתחמים בהתבסס על מאפייני הבנייה ושימושי קרקע.
הסקר מציע ניתוח וחלוקה של אתרי העיר העתיקה לקבוצות נושאיות כבסיס לפרוגרמה תיירותית.
 
במטרה לקדם את שימור המורשת של העיר המלצנו על עריכת סקר מקיף ומפורט של העיר רמלה לצורך זיהוי והבנת ערכיה ההיסטוריים-הארכיאולוגיים, הכנת תוכנית כוללת לשימור ופיתוח, שימור פיזי של המבנים ההיסטוריים, שימור המרקמים האורבניים ההיסטוריים והכנת תוכנית תחזוקה כוללת לכל אותם אתרים ומרקמים היסטוריים בעלי משמעות תרבותית.
 
כדי ששימורה של העיר ההיסטורית של רמלה יהיה יעיל, יש צורך לשלב את תכניות השימור והתחזוקה בתכנון העירוני ולראותם כחלק אינטגרלי מהמרקם האורבני. אנו רואים חשיבות בשילוב האתרים בחיי היומיום של העיר ובהשמשתם כאמצעי לשימורם ולהעלאת קרנה של רמלה.


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
חלוקת העיר ההיסטורית למתחמים עפ"י מאפייני המרקם האורבאני.

המגדל הלבן.

מאגרי המים מתחת למגדל הלבן.

הכנסיה הפרנציסקנית.

ג'אמע אבו אלעון


site built by tetitu
 קרדיט