spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


עכו העתיקה
חומת היבשה המזרחית
שימור תאי המשמר
שם המזמיןהחברה לפיתוח עכו העתיקה בע"מ
משךינואר - ספטמבר 2005
מבצעים אדר' ורדית שוטן-הלל
שאולי סלע
מהנדסת ירדנה אתגר
דניאל סיבוני
 
ההתערבות השימורית בתאי המשמר ("מגדלי השמירה") שבחומת היבשה המזרחית של עכו נערכה בעקבות התמוטטות הפינה הדרומית-מערבית בתא המשמר הצפוני. עבודת התכנון והביצוע הוזמנה מתחום שימור ברשות העתיקות לאחר שהוצא צו הסרת סכנה לשני תאי המשמר על ידי עיריית עכו.
 
מהמידע ההיסטורי שנאסף, נמצא כי בשנת 1940 נערכה התערבות קונסטרוקטיבית בתאים, שבמהלכה החליפו הבריטים את כל אבני התא הדרומי וביצעו תיקונים בתא הצפוני.
סקר פיזי-הנדסי שקדם לעבודות העלה כי רוב הבעיות ההנדסיות נבעו מחוסר תחזוקה. המצב השימורי של שני התאים היה רעוע. במגדל הצפוני התמוטטו אלמנטים מבניים: העמוד הדרומי-מערבי והזיז שמתחתיו. התא הדרומי נמצא במצב מעט טוב יותר, אך גם בו נתנה ההזנחה אותותיה באבני הזיז שהתבלו ונסדקו.
הבעיות הקונסטרוקטיביות שזוהו בשלב זה הם:
 1. בשני התאים התמיכה התחתונה לא תפקדה.
 2. בלייה של אבן הכורכר כתוצאה מתהליך טבעי המושפע מתנאי האקלים, מליחות ולחות גבוהים.
 3. החלדת אלמנטים מפלדה, שהותקנו בין האבנים על ידי הבריטים, גרמה להתנפחות וכתוצאה מכך לסדיקה ולשבירה של אבנים. שער ברזל, שהותקן בפתח הכניסה לכל תא, החליד, והחיבורים שלו לאבן גרמו לשבירתה.
 4. ריבוי סדקים באבני התאים.
 5. יציקות עופרת בחיבורים שבין אבני הזיז התנפחו וגרמו לסדיקה עמוקה באבנים ואף לשבירתן.
 6. שימוש בחומרי מליטה על בסיס צמנט בתיקונים מאוחרים גרם להאצת בליית האבן.
 7. תופעת לוואי של הזנחה בשילוב עם החשיפה ללחות היא התפשטות של צמחייה ששורשיה גרמו להפרדות ולסדיקה של האבן.
 8. חוסר חומר מליטה בין המישקים ובעקבותיו תזוזות ושקיעות של אבנים.
לאחר שזוהו הבעיות והגורמים להן, התקבלה החלטה לפרק את תאי המשמר וזיזי האבן שעליהם נבנו לצורך ביסוסם מחדש.
 
במהלך הפירוק התבררו מספר פרטי בנייה שלא היו ידועים:
 1. בבנייה המקורית, בפאות העליונה והתחתונה של כל אבן מצאנו גומות בקוטר של כ-5 ס"מ, שאליהן נוצקה עופרת כפרט חיבור אנכי בין האבנים.
 2. בין אבני הזיז נמצאו מוטות מפלדה שיצרו חיבורים אנכיים בנוסף לפרטי הפלדה האופקיים שהיו ידועים.
 3. אבני הזיז לא היו ארוכות והשענותם על החומה לא היתה עמוקה כפי ששיערנו תחילה.
 4. חלק מהקונזולות הורכבו ממספר אבנים.
 
ההתערבות השימורית כללה פירוק מוסדר של שני התאים, שימור אבן, השלמות אבן, החלפת אבן וייצור אבנים חסרות, שילוב של קורות מפלדת אל-חלד כמערכת נושאת בתוך זיזי האבן, הרכבה מחדש של תאי המשמר תוך הקפדה על שימוש באבנים המקוריות עד כמה שניתן והתקנת דלתות וסורגים חדשים.


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
תאי המשמר לאחר ההתמוטטות ולפני הפירוק.

התא הצפוני בתחילת הפירוק.

התא הדרומי לפני פירוק ואבני המגדל הצפוני.

תאי המשמר לאחר פירוק התא הצפוני.

שיחזור הזיז בתא הדרומי.


פרוייקטים נוספים באתר / בעיר
 המרכז ההוספיטלרי - פעולות שימור באולם האוכל, ה"קריפטה", 2003
 המרכז ההוספיטלרי - פעולות שימור באולם האומנות ("גרנד מוניר")
 המרכז ההוספיטלרי - פעולות שימור באולמות 7 ו- 8, 2003
 המרכז ההוספיטלרי - שימור שרידי טיח צלבני ברחוב הדרומי, 2003
 המרכז ההוספיטלרי - פעולות שימור בשנת 2003
 חמאם אל-פאשה - פעולת 'עזרה ראשונה', שימור ושחזור
 חמאם אל-פאשה - שימור מזרקה
 המרכז הבינלאומי לשימור ע"ש העיר רומא - שימור המבנה ושיקומו
 מרכז המסדר ההוספיטלרי בעכו העתיקה - עבודות שימור באולם האומנות


site built by tetitu
 קרדיט