spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


עכו העתיקה
המרכז ההוספיטלרי
שימור שרידי טיח צלבני ברחוב הדרומי, 2003
שם המזמיןהחברה לפיתוח עכו העתיקה בע"מ
משך2003
כתובתגוש: 18009, חלקה: 2
מבצעים יותם כרמל
אורית סופר
אבנר הילמן
בשיתוף עם אבנר ואמיר גלעד - משרד לניהול ופיקוח פרוייקטים לשימור מבנים.
 
הרחוב הדרומי הוא זה הנמשך מדרום למצודה ההוספיטלרית במפלס הצלבני. מטרת הפרויקט היתה שימור שרידי הטיח הצלבני במקום.
הרחוב הדרומי הוא תת-קרקעי ושוררים בו תנאי אקלים בעייתיים. הוא מתאפיין ברמת לחות גבוהה, טמפרטורות גבוהות בקיץ ונמוכות בחורף, חוסר אוורור ותאורה מלאכותית במשך שעות ממושכות. כל אלו גורמים לבעיות שימוריות שונות. רמת הלחות הגבוהה בשילוב עם תאורה לא מתאימה וחוסר אוורור הם תנאים אידאליים להתפתחות מפגעים ביולוגיים, כפי שניתן לראות על חלקים נרחבים מהקירות באזור זה. שינויים קיצוניים ופתאומיים ברמת הלחות או בטמפרטורה עלול לגרום לתנועת מלחים בתוך הקיר ולהתפוררות או לניתוק חלקי טיח.
קירות האבן של הרחוב מכוסים בשרידים של טיח לבן, כנראה צלבני. מדובר בשכבת טיח אחת או שתיים, בעובי כולל של כ- 5 מ"מ. הרכב הטיח אינו ידוע, אך ניתן להניח כי הוא הוכן על בסיס סיד בור וחול או אבקת אבן גיר. שרידי הטיח על הקיר הצפוני ברחוב עברו טיפול שימורי בסיסי שכלל חיזוק שוליים. הטיח על הקיר הדרומי לא עבר כל טיפול וכתוצאה מכך מצבו חמור יותר. אנחנו סבורים שחלק ממנו ניתק ואבד מאז חשיפת הקירות.
כחלק מפעולת הפיתוח במקום נבנה מדרך עץ ובמהלך פעולות השימור נמצאו סימני חריטה על גבי הטיח. אלו מתארים סמלים צלבניים שונים כמו סירות, מגן ועוד. חלק מהסימנים נראים בברור, אחרים מכוסים חלקית בפטינה או נשתמרו באופן חלקי כתוצאה מהתנתקות חלקי טיח.
מאפייני הבליה של הטיח הם נתק בין שכבת הטיח והקיר, החלשות והתפוררות של שכבת הטיח (ניתן לפורר אותו במגע יד), פטינה ביולוגית- תוצאה של תנאי האקלים המתאימים להתפתחות מיקרואורגניזמים, פטינה אפורה, המכילה כנראה צמנט ומלחים, שכבת אבק על פני השטח, סדקים, לקונות ובנוסף רצפת עפר חשופה הגורמת להצטברות אבק על פני השטח.
הטיפול בטיח הצלבני בקיר הדרומי התמקד בפעולות ייצוב וחיזוק הטיח. כמו כן נעשו ניסיונות להסרת הפטינות השונות ולגילוי חריטות נוספות, אך ללא הצלחה. פעולה זו כללה ניקוי יבש ראשוני של פני השטח בעזרת מברשות, ספוגי "ווישאב" וסקלפל, ניקוי וחשיפת שולי הטיח בעזרת מים ומברשת, ייצוב שוליים בחומר מליטה על בסיס סיד בור (הרכב וצבע החומר נקבעו בהתאם לעוביו וצבעו של הטיח המקורי), מילוי חללים בין הטיח והקיר ע"י הזרקת חומר מליטה נוזלי על בסיס סיד הידראולי. כדי להימנע מהחדרה של כמויות מים מיותרות לתוך הקיר, מילוי החללים נעשה רק במקרה שהחלל בין הטיח והקיר השתרע על שטח יחסית רחב, או כאשר נראה בבירור שהטיח עומד להתנתק מהקיר.
ערכנו מספר ניסיונות לניקוי פטינה מפני הטיח. פטינה ביולוגית ניסינו להסיר באמצעות קומפרס של פרוונטול (Preventol) בריכוז 10% למשך 30 דקות, פטינה אפורה - ניסינו להסיר באמצעים כימיים (מים, אלכוהול, אמוניום קרבונט) ומכניים (סקלפל), אך ללא הצלחה. נראה כי הפטינה מכילה בין השאר צמנט ויכולת העמידה שלה חזקה בהרבה מזו של הטיח. ניסיון ריכוך הפטינה תוך שימוש בקומפרסים לא נתן תוצאה חיובית, והספגת הטיח בכמות מים רבה באמצעות הקומפרס גרמה לתנועת מלחים מיידית ולהתרוממות הטיח באזור בו בוצע הניסוי. עקב כך החלטנו כי מוטב להימנע מניסיונות נוספים.
התנאים המקומיים ברחוב מחייבים הקפדה יתרה על תחזוקה, התקנת מערכת מעקב אחר רמת לחות והטמפרטורה, והתקנת תאורה מתאימה שתופעל רק בעת ביקור או עבודה במקום.


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
1. תכנית מיקום הרחוב הדרומי ביחס למצודה.

2. מראה כללי של הקיר הדרומי לפני תחילת העבודות.

3. קטע קיר לאחר פעולת שימור הטיח.

4. בנית מדרך העץ לאורך הרחוב.


פרוייקטים נוספים באתר / בעיר
 המרכז ההוספיטלרי - פעולות שימור באולם האוכל, ה"קריפטה", 2003
 המרכז ההוספיטלרי - פעולות שימור באולם האומנות ("גרנד מוניר")
 המרכז ההוספיטלרי - פעולות שימור באולמות 7 ו- 8, 2003
 המרכז ההוספיטלרי - פעולות שימור בשנת 2003
 חמאם אל-פאשה - פעולת 'עזרה ראשונה', שימור ושחזור
 חומת היבשה המזרחית - שימור תאי המשמר
 חמאם אל-פאשה - שימור מזרקה
 המרכז הבינלאומי לשימור ע"ש העיר רומא - שימור המבנה ושיקומו
 מרכז המסדר ההוספיטלרי בעכו העתיקה - עבודות שימור באולם האומנות


site built by tetitu
 קרדיט