spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


עכו העתיקה
המרכז ההוספיטלרי
פעולות שימור באולם האוכל, ה"קריפטה", 2003
שם המזמיןהחברה לפיתוח עכו העתיקה בע"מ
משך2003
כתובתגוש: 18009, חלקה: 2
מבצעים יותם כרמל
אורית סופר
בשיתוף עם אבנר ואמיר גלעד - משרד לניהול ופיקוח פרוייקטים לשימור מבנים.
 
פעולות השימור באולם האוכל, הקריפטה, החלו בסוף שנות ה- 90 של המאה העשרים, לקראת הסבתו למסעדה עבור המבקרים במצודה.
 במהלך שנת 2003 טיפלנו בשלושה מוקדים באולם: שוחזר חלון בקיר הדרומי, בוצעו השלמות אבן בקיר המזרחי והושלמו עבודות שימור בעמוד המערבי. במקביל ביצעה החברה לפיתוח עכו העתיקה בע"מ עבודות תשתית באולם. כן נחשף מעבר בקיר המערבי ונערכו בו פעולות הנדסיות לייצוב.
שיחזור החלון בקיר הדרומי - החלק המערבי של החלון שוחזר בעבר ללא התייחסות לתוואי החלון המקורי, תוך הגדלת הפתח. מצב השתמרותו של הצד המזרחי של החלון, כמו גם של פתחי החלון האחרים בקיר זה, אפשרו את הבנת הפתח וניתוח מבני שלו. לאחר לימוד מבנה הפתח נערכה תכנית ובוצע שיחזור באבן חדשה לפי התוואי המקורי של הפתח.
המשך עבודות השימור בעמוד המערבי -  עבודות השימור של שלושת עמודי הקריפטה החלו בשנת 2002. בשלושת העמודים היתה בעיה של התפוררות אבן, סדקים ושחזורים קודמים בצמנט. העמוד המערבי היה במצב שימורי גרוע יחסית לשניים האחרים. הטיפול בעמודים המרכזי והמזרחי הושלם בתחילת 2003.
הבעיות השימוריות בעמוד היו: חוסר אבן, התערבות קודמת בבטון וחוסר בחומרי מליטה. פעולות השימור התבססו על  שיטות העבודה ועל הרכב חומרי מליטה שנקבעו בשלב העבודות הקודם.
השלמת אבן בוצעה באבנים חדשות או בחומר מליטה. בשל מגבלות זמן ותקציב, נעשה שימוש נרחב למדי בהשלמות בחומר מליטה גם במקומות שבהם ניתן היה לבצע השלמה באבן. פעולה זו הונחתה על ידי עקרון ההתערבות ההפיכה - בעתיד ניתן יהיה לפרק השלמות אלו ולהחליפן באבן במידת הצורך. כמו כן בוצע מילוי של חללים פנימיים ומישקים בקירות.
המשך פעולות השימור באולם יבוצע לפי השיטות שנקבעו בשלב העבודות הנוכחי או בשלבים קודמים.
חשוב להמשיך ולשמר את 'פטריות' העמודים והקירות - הצפוני, המזרחי והמערבי. הפעולות הנחוצות לשימורם הן השלמות אבן ומילוי מישקים. במקביל להמשך העבודות ובעתיד עם סיומן, יש לערוך מעקב (monitoring) קבוע ולבצע תחזוקה שימורית שוטפת של האולם.


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
1. תכנית מיקום אולם האוכל במצודה.

2. תכנית האולם וסימון מוקדי פעולות השימור.

3. מראה האולם בתחילת העבודה.

4. העמוד המערבי בתחילת שלב העבודות הנוכחי, מבט מכיוון מערב

5. העמוד המערבי בסיום שלב העבודות הנוכחי, מבט מכיוון דרום-מערב.


פרוייקטים נוספים באתר / בעיר
 המרכז ההוספיטלרי - פעולות שימור באולם האומנות ("גרנד מוניר")
 המרכז ההוספיטלרי - פעולות שימור באולמות 7 ו- 8, 2003
 המרכז ההוספיטלרי - שימור שרידי טיח צלבני ברחוב הדרומי, 2003
 המרכז ההוספיטלרי - פעולות שימור בשנת 2003
 חמאם אל-פאשה - פעולת 'עזרה ראשונה', שימור ושחזור
 חומת היבשה המזרחית - שימור תאי המשמר
 חמאם אל-פאשה - שימור מזרקה
 המרכז הבינלאומי לשימור ע"ש העיר רומא - שימור המבנה ושיקומו
 מרכז המסדר ההוספיטלרי בעכו העתיקה - עבודות שימור באולם האומנות


site built by tetitu
 קרדיט