spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מאמרים


נופים אורבניים היסטוריים


תרגום המלצת אונסקו בנושא נופים אורבניים היסטוריים, יוני 2017
"עיר מקיימת – גישות לנופים אורבניים היסטוריים"
עדי סלע וינר; יעל פורמן-נעמן


רשות העתיקות והוועד הישראלי לאונסקו יזמו בשנת 2012 הכנה של מסמך מדיניות בנושא שימור ערים היסטוריות בישראל. מטרת המסמך לשמש מדיניות מכוונת שתשרת את הגורמים המקצועיים והפוליטיים האמונים על שימורן של ערים היסטוריות ופיתוחן. בהמשך ליוזמה זו, מקדמת המחלקה לפיקוח, מחקר ומדיניות שימור של מינהל שימור ברשות העתיקות, מ-2014, פרויקט שעניינו ניסוח מדיניות לערים היסטוריות וגישות לנופים אורבניים היסטוריים וכן ריכוז מידע על כלים ליישומם. הפרויקט הוא מחקרי-יישומי ורב שנתי, ומטרתו העיקרית היא לקדם פיתוח בר קיימא של מרחבים אורבניים היסטוריים בישראל.
 
בינואר 2015 התקיים בבית הנסן בירושלים אירוע הפתיחה של הפרויקט. האירוע התמקד בנושא הערים ההיסטוריות ובגישת אונסקו לנופים אורבניים היסטוריים. ארגון האירוע נעשה בשיתוף פעולה בין הוועד הישראלי לאונסקו (ד"ר דלית אטרקצ'י), מינהל שימור - רשות העתיקות (אדר' עדי סלע וינר; מתכננת יעל פורמן-נעמן), התכנית לתואר שני בעיצוב אורבני בבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב (פרופ' מייק טרנר; ד"ר אלס ורבקל), ואיקומוס ישראל (פרופ' עירית עמית כהן).

בחלקו הראשון של האירוע התקיים דיון מקצועי ואקדמי למוזמנים שכותרתו 'עיר מקיימת - שימור בגוננים ופינוי בינוי במושבות?'. השתתפו בו כ- 30 איש, אדריכלים, מתכננים, נציגי המינהלים הקהילתיים ומקבלי החלטות במערכת התכנון. הוצגו שני מקרי בוחן מירושלים והם נדונו לאור גישת אונסקו לנופים אורבניים היסטוריים: תכנית אב למושבות, (אדר' גבריאל קרטס; אדר' איציק עדס; מר אבנר הרמתי) ותכנית השלד להתחדשות עירונית בשכונת גוננים, (אדר' קרלוס פרוס ואדר' דן קינן). 
 
מרחב התכנון: ה'מושבות' ו'גוננים' מרחב התכנון: ה'מושבות' ו'גוננים'  (קרטס אדריכלים; פרוס אדריכלים)

בדיון (הנחה: מתכנן גיא קב ונקי, מהוועדה הישראלית למורשת עולמית) עלו ההקשרים הסביבתיים, התפקודיים, ההיסטוריים, החברתיים, הכלכליים והחזותיים של תחום התכנון והשפעתו על המרחב. בדיון נשאלו שאלות דוגמת: מה היו יכולות להיות ההשלכות של קביעת קו כחול אחד למרחב התכנון הכולל של המושבות ושל גוננים על תוצרי התכנון? מה יכולה הייתה לתרום חלוקה אחרת של מרחב התכנון המשותף לעקרונות התכנון ולתוצריו? ומה יכולה הייתה להיות ההשלכה של קביעת גישה תכנונית 'מוטת שימור לגוננים' וגישה תכנונית ל'פינוי-בינוי במושבות' על בעלי העניין השונים, על הקהילות המקומיות ועל צוות התכנון?
 
תיחום אלטרנטיבי של מרחב התכנון, מבוסס על עורקי פנאי ומסחר
תיחום אלטרנטיבי של מרחב התכנון, מבוסס על עורקי פנאי ומסחר (קרטס אדריכלים; פרוס אדריכלים)

בחלקו השני של האירוע התקיים ערב עיון פתוח לציבור הרחב שכותרתו 'עיר מקיימת - גישות לנופים אורבניים היסטוריים בישראל'. פרופ' פרנצ'סקו בנדרין (Francesco Bandarin), מנהל המרכז למורשת עולמית בעבר והמשנה למנכ"ל אונסקו לתרבות, ממגבשי המלצות אונסקו בנושא נופים אורבניים היסטוריים וממקדמי סדר היום בנושא זה, הרצה בנושא "גישת נופים אורבניים היסטוריים: תרבות כמחוללת פיתוח בר קיימא"
 
לאחר ההרצאה התקיים פנל דוברים של נציגי גופים וארגונים בהשתתפות: פרופ' עירית עמית כהן, יו"ר איקומוס ישראל ; מר רענן כסלו, ראש מינהל שימור ברשות העתיקות; אדר' עופר מנור, אדריכל ראשי, האגף לתכנון עיר, עיריית ירושלים; אדר' יעל סיון-גייסט, יועצת שימור וחידוש עירוני למינהל התכנון במשרד הפנים; ד"ר אלס ורבקל, ראש תכנית התואר השני בעיצוב אורבני, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב. הדוברים הציגו את סדר היום של הארגון שאותו הם מייצגים, בנושא פיתוח בר קיימא של נופים אורבניים היסטוריים.
 
את ההרצאה והפנל ליווה דיון, בהשתתפות הקהל. 
בסיום האירוע נערכה קבלת פנים בחצר בית הנסן.
 

  קישורים למסמכים נוספים:

דיון בנושא 'עיר מקיימת - שימור בגוננים ופינוי בינוי במושבות?'

 
ערב עיון 'עיר מקיימת – גישות לנופים אורבניים היסטוריים בישראל'

 
 
 
 

site built by tetitu
 קרדיט