רשות העתיקות שותפה לפרויקט ניקר של האיחוד האירופי, שאותו מובילה אוניברסיטת פדובה שבאיטליה.
 

מטרתו של פרויקט ניקר היא להתמודד עם ההשפעה של רעידות אדמה על נכסי מורשת התרבות. הפרויקט עוסק בבחינת הדרכים להגנה אפקטיבית ולמזעור נזקים ככל הניתן בעת רעש אדמה.
 

בגישה הטוענת להתערבות מזערית, מבקשים מנהלי הפרויקט לנצל את הפוטנציאל של החומרים והרכיבים הקיימים, במונחים של חוזק ופיזור אנרגטי, ובה בעת לגרום לכך שההתערבויות יהיו תקפות ויפיקו את המרב במצבי חירום.
 

בפרויקט ניקר נבחנות דרכים לפיתוח מתודולוגיה חדשה להתמודדות עם רעידות אדמה, הגורמות לכשל מנגנוני. זאת באמצעות שימוש בטכניקות הערכה משופרות והתערבויות בטכנולוגיות ובחומרים מגוונים. לדוגמה, השלמת חומרים מסורתיים ושיפורם על ידי תהליכים חדשניים (כגון: ננו-סיד או מיקרו-סיליקה להזרקה).
 

פרויקט ניקר בוחן פתרונות אפשריים לטיפול ברכיבים מבניים (קירות, עמודים, רצפות, קמרונות) ואת הקשרים המבניים בינם, כגון: גג לקיר וכיוצא באלו.
 

הרעיון המנחה הוא שההתנהגות של הרכיב הבודד המחוזק תהיה נדבך בתוך הפתרון המבני הכולל. לימוד מספרי יאפשר לבטא באופן מדיד את התוצאות ולגבש בהתאם להן פתרונות פשוטים ויעילים.
 

נוסף לכך, בפרויקט מפותחות טכניקות להתראה מוקדמת מפני רעידות אדמה וטכניקות ניטור מתקדמות.
 

תוצאות הפרויקט יקדמו תובנות באשר לפתרונות הרצויים, שיובילו לשיפור מערכתי של התנהגות נכסי המורשת בעת אירוע סיסמי.
 

הפתרונות החדשים יאוגדו לקווים מנחים בעבור משתמשי הקצה. ההשתתפות של מרכזי מחקר, חברות קטנות ובינוניות ותעשיות, רשויות ציבוריות ומשתמשי קצה ממדינות שונות, מבטיחים השפעה רחבה על הפצת המידע ושיפור יכולת ההתמודדות עם תוצאותיהן ההרסניות של רעידות אדמה.
 

אנשי קשר:
מהנדס ז'אק נגר
מהנדס יעקב שפר
 

> לאתר האינטרנט של הפרויקט (באנגלית)