spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


עכו העתיקה
מנהרת הטמפלרים
הארכת מסלול הביקור במנהרות
שם המזמיןהחברה לפיתוח עכו העתיקה בע"מ
מבצעים אדר' אמיר פרוינדליך
מהנדס עופר כהן
מטרת פעולות השימור והפיתוח במנהרת הטמפלרים היא להאריך את מסלול הביקור באתר מהכניסה אליו במערב העיר ועד לח'אן אל-עומדאן במזרחה. המנהרה קישרה, ככל הנראה, בין המצודה הטמפלרית שבמערב העיר לנמל הצלבני במזרחה. חלקה המערבי, באורך של כ-100מ', פתוח למעבר קהל מזה ארבע שנים. לאחרונה נחשפו 70 מ' נוספים, קטע זה עתיד להיפתח למבקרים במהלך שנת 2006.


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
הקצה המזרחי של אחת המנהרות עם השלמת ניקוייה וניקוזה.

מוצא המנהרות (בנמל הצלבני??) בשלבי חשיפתו.

תוואי מנהרות הטמפלרים מהמצודה הטמפלרית משמאל (במערב) ועד הנמל הצלבני מימין (במזרח – ח'אן אל-עומדאן).


פרוייקטים נוספים באתר / בעיר
 המרכז הבינלאומי לשימור - שימור מבנה המרכז הבינלאומי לשימור


site built by tetitu
 קרדיט