spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


עכו העתיקה
המרכז הבינלאומי לשימור
שימור מבנה המרכז הבינלאומי לשימור
שם המזמיןרשות העתיקות
משךאוקטובר 2009
מבצעים אדר' יערה שאלתיאל
אדר' נוף עידו רוזנטל
 
מבנה המרכז הבינלאומי לשימור בעכו העתיקה (גוש 18011, חלקה 175) ניצב בדרומה של העיר, סמוך לחומת הים, ופונה אל נוף מפרץ חיפה והכרמל.
 
עובי הקירות ומבנה הקמרונות בקומת הקרקע וכן מאפייני מערכת המים שנתגלתה מעידים, כי חלקים מקומה זו נבנו בתקופה הצלבנית, ברובע הפיזני דאז. תיעוד המבנה העלה כי המבנה הוקם תחילה כבית חצר. נראה, כי במחצית השנייה של המאה ה-19 קורתה החצר, והקומה הראשונה הוסבה לבית חלל מרכזי. עתה היה המבנה בית אמידים מפואר בעל שתי קומות.
 
בתחילת המאה ה-20 היה הנכס בבעלות משפחת חווא, מהמשפחות האמידות בעיר העתיקה. בשנת 1950 יזמו אסעד חווא וחיים שחיין את הסבת המבנה למלון, ובראשית שנות ה-70 הוא הושכר לאגודת אכסניות הנוער, ואף נערך בו שיפוץ. מסוף שנות ה-80 עד שנת 2001 הופעלה האכסניה על ידי זכיין פרטי, תושב העיר. בשנת 2005, הודות לתרומה נדיבה, רכשה רשות העתיקות מהחברה לפיתוח עכו העתיקה את חלקה של משפחת חווא במבנה, כדי להקים בו בשיתוף עם החברה לפיתוח ועיריית עכו מרכז בינלאומי להכשרה במקצועות השימור.
 
מטרת הפרויקט הנוכחי הוא לשקם את המבנה כדי שישמש מרכז בינלאומי לשימור. בשלב הראשון של הפרויקט נעשה תיק תיעוד למבנה. המידע שנאסף משמש בסיס לעריכת תכנית השימור והשיקום.
 

המרכז הבינלאומי לשימור בתמונות 


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
תצלום משנות ה-60' למאה ה-20. מבט לכיוון מערב, לחזית הראשית של המבנה. באדיבות החברה לפיתוח עכו העתיקה.

מבט לכיוון מערב, לחזית הראשית של המבנה, 2006

תכנית מדידה של קומת הקרקע, 2006

תכנית מדידה של הקומה הראשונה, 2006

החלל המרכזי בקומה הראשונה, מבט לצפון-מזרח, 2006

מבט לכיוון מערב, לחזית הראשית של המבנה, עם תחילת עבודות שימור החזית, ינואר 2010


פרוייקטים נוספים באתר / בעיר
 מנהרת הטמפלרים - הארכת מסלול הביקור במנהרות


site built by tetitu
 קרדיט