spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


חורבת ענים
חורבת ענים
שימור שרידי היישוב
משךיוני 2010
מבצעים אייל כחו
יורם סעד - ראש ענף ביצוע, ליווי מקצועי
אדר' אבי משיח
 
חורבת עָנִים מצויה בתחום יער יתיר של הקרן הקיימת לישראל, מדרום לעיר חברון. מיקומה והממצא שנתגלה בה הביאו לזיהויה עם עָנִים של תקופת המקרא ועם עניא של התקופה הרומית-ביזנטית.
 
במקום שרידי מצודה מתקופת הברזל ושרידי מבנים מהתקופה הרומית-ביזנטית ובהם: מערות מגורים חצובות ובנויות, מתקנים חקלאיים, בית קברות ובית כנסת המתוארך למאות הד'- הז'. בשטח היישוב הקדום התיישבו מאוחר יותר פלאחים, במערות מגודרות האופייניות לדרום הר חברון.
 
בעקבות יוזמה של ממשלת ישראל להעסיק מובטלים בשימור אתרי עתיקות ברחבי הארץ, נערך מינהל שימור ברשות העתיקות לביצוע פעולות שימור בחורבת עָנִים ובאתרים נוספים.
 
הפרויקט מבוצע בשיתוף פעולה עם הקרן הקיימת לישראל, ומטרתו לשמר את הממצאים החשופים ולהציגם לקהל.
 
פעולת השימור כוללת:
קירות בבנייה יבשה. חיזוק של כ- 400 מטר קירות מבנייה יבשה, כדי להדגיש את הרקמה היישובית.
 

 
שרידי בית הכנסת. תחזוקת שימור של בית הכנסת וסביבתו הקרובה בשטח של כ-650 מ"ר:  ייצוב שרידי טיח ופסיפסים, שימור אבן, השלמת אבן, מילוי מישקים בחומר מליטה, איטום ראשי קירות, הסדרת מצע חצץ, חיזוק יסודות והסדרת ניקוזים.
 

מצודה מתקופת הברזל. שימור המצודה בשטח של כ- 450 מ"ר: ייצוב מסד המבנה, השלמת אבן בקירות, איטום ראשי קירות והסדרת מצע חצץ.
 

מערות מגורים חצובות. שימור מתחמי מערות בשטח של כ- 200 מ"ר  והסדרתם לביקור הקהל: ייצוב קירות, ייצוב גדר היקפית, ייצוב קיר חזית המערה, שימור משקוף בפתח כניסה, הסדרת ניקוזים, חפירה בקדמת המערה כדי להסדיר את  המפלסים.
 לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
1. מפת סימון הממצאים לטיפול

2. שרידי המצודה מתקופת הברזל (צילום: אבי משיח)

3. שרידי בית הכנסת מתקופת התלמוד (צילום: אבי משיח)

4. פתח מערת מגורים הפונה לחצר תחומה בגדר אבן, ברקע בית הכנסת (צילום: אבי משיח)

5. קירות בבנייה יבשה. שרידי גדר של מתחם מגורים וגדרות שתחמו מכלאות צאן (צילום: אבי משיח)

6. מערת מגורים חצובה הבנויה קמרון חבית (צילום: אבי משיח)


פרוייקטים נוספים באתר / בעיר
 חורבת ענים - סקר ותעוד; פרוגראמה לשימור ופיתוח


site built by tetitu
 קרדיט