spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


חורבת ענים
חורבת ענים
סקר ותעוד; פרוגראמה לשימור ופיתוח
שם המזמיןקרן קיימת לישראל
משךאוגוסט 2007
מבצעים אדר' רם שואף
פרויקט תכנון זה עוסק בהכנת תיק סקר ותעוד למתחם שיכלול: סקירה היסטורית של התפתחות האתר, אינוונטר השרידים במתחם, תיעוד אדריכלי וטכנולוגי, סקר הנדסי לזיהוי הבעיות הקונסטרוקטיביות במבנים, סקר שימורי לזיהוי תהליכי הבליה וההרס של האתר. על בסיס נתוני הסקר והתעוד יערכו פרוגרמה ותכנון מפורט לשימור ופיתוח האתר, כולל עריכת תיק תחזוקה לאתר.


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
מבט אל שרידי בית הכנסת באתר.

מערה בנויה.

מערת בית הבד.


פרוייקטים נוספים באתר / בעיר
 חורבת ענים - שימור שרידי היישוב


site built by tetitu
 קרדיט